Wydarzenia

Powiat bocheński był gospodarzem spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń

tim

źródło: informacja prasowa

Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą, analiza porównawcza oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD, przedstawienie koncepcji „Modelu doradztwa dla JST” oraz wypracowanie propozycji do tworzenia systemu doradztwa w oparciu o założenia modelu doradztwa prezentowanego przez ekspertów - to tematyka poruszana podczas dwudniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty, które gospodarzem był Powiat Bocheński.

Udział w spotkaniu wzięli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego i nowotarskiego, jak również eksperci ds. prawa oświatowego. Powiat bocheński reprezentowali starosta Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak i członek zarządu powiatu Rafał Rudka.

Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” - II etap. Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wiedza w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

comments powered by Disqus

Najnowsze