Wydarzenia

Budżet Małopolski: Są pieniądze na budowę w Bochni I etapu łącznika z A4

Mirosław CISAK

W przyjętym w zeszłym tygodniu przez małopolski sejmik budżecie województwa zapisano pieniądze m.in. na modernizację drogi wojewódzkiej biegnącej przez centrum Bochni oraz na budowę I etapu bocheńskiego łącznika autostradowego. A co z drugim etapem?

O zapisach w małopolskim budżecie mówił w miniony czwartek radny wojewódzki Stanisław Bukowiec podczas sesji rady miasta. - Jest to budżet, który w założeniu został przygotowany przez poprzedni zarząd województwa, ale podczas poniedziałkowej sesji został zmieniony autopoprawkami zarządu i radnych, w tym moimi poprawkami, które złożyłem - mówił Stanisław Bukowiec.

Remont DW965. Lewoskręt na ul. Kazimierza Wielkiego?

W budżecie zapisano m.in. pieniądze na remont drogi wojewódzkiej DW965, która przebiega przez centrum Bochni.

- Dzięki poprawce, którą zgłosiłem została zapisana kwota 1 mln zł na poprawę układu komunikacyjnego w centrum Bochni. Chodzi o modernizację drogi wojewódzkiej na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Szewska, czyli ten odcinek w Rynku, który nie jest objęty zadaniem rewitalizacyjnym - powiedział Stanisław Bukowiec.

- To zadanie jest wzbogacone o zapis o budowę lewoskrętu z ul. Kazimierza Wielkiego - dodał radny wojewódzki.

Jak wynika z naszych rozmów z władzami Bochni, ten ostatni aspekt inwestycji nie jest jednak pewny. Nie wiadomo bowiem, czy ze względów technicznych będzie można go zrealizować - budowa lewoskrętu wymagałaby bowiem poszerzenia jezdni, a co za tym idzie znacznego zwężenia chodników.

Łącznik A4-DK94. Są pieniądze na I etap

- W tym budżecie znajduje się też zapis o zabezpieczeniu 7 mln zł, a docelowo zabezpieczone jest 40 mln zł, na budowę I etapu łącznika autostradowego (od autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej - przyp. red.) - mówił Stanisław Bukowiec.

- Ta inwestycja ma rozpocząć się w tym roku. Procedura powinna zostać zakończona w czerwcu i wówczas, mam nadzieję, zostanie wybrany wykonawca. 40 mln zł to całość budżetu na ten I etap. 7 mln zł do realizacji w roku bieżącym, ponieważ zadanie zaplanowane jest w cyklu wieloletnim.

Co z II etapem?

- Nie ma żadnych problemów technicznych, formalno-prawnych z I etapem. Natomiast istnieją nadal problemy formalno-prawne z II etapem łącznika (od ul. Krzeczowskiej do ul. Brzeskiej - przyp. red.) - zaznaczył radny.

- Myślę, że dziś nie jest czas, abyśmy na ten temat rozmawiali, ale ten temat będzie - jeżeli państwo pozwolą - tematem rozmów z panem burmistrzem, panem starostą, a z panem wójtem już się one rozpoczęły. Spotkaliśmy się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ponieważ są pewne proponowane rozwiązania, które usprawniłyby przyspieszenie tej inwestycji, dlatego że ten II etap jest oprotestowany przez mieszkańców - poinformował S. Bukowiec.

Według nieoficjalnych informacji Bochnianin.pl "proponowane rozwiązania" to powrót do pomysłu poprowadzenia nitki łącznika "za Blachstalem" i włączenie jej do DK94 właśnie w Gorzkowie. Gmina Bochnia buduje tam strefę gospodarczą, ale do pomysłu jest nastawiona raczej sceptycznie.

Godne połączenie z A4

- Myślę, że Bochnia już zbyt długo czeka na to, aby w godny sposób połączyć się z autostradą i żeby bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób korzystających z tych dróg było zapewnione - stwierdził na koniec radny Stanisław Bukowiec.

comments powered by Disqus

Najnowsze