Wydarzenia

Zachodnia obwodnica Brzeska będzie dwujezdniowa

Tomasz STODOLNY

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy, stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).

Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika: od węzła Brzesko na A4 do DK94 i będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie styku ulic : A. Mickiewicza i Cesarski Gościniec. Dla inwestycji wykonane zostało już studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2022-2023.

Aktualnie na odcinku dk 75 w rejonie Brzeska, szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się przepustowość pojazdów z uwagi na liczne zakłady i sklepy komercyjne, sygnalizacje świetlne oraz nakładanie się ruchu miejskiego na tranzytowy.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku DK94 pomiędzy włączeniem I etapu łącznika Brzeskiego (stanowiącym jednocześnie początek II etapu łącznika) do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza, średni dobowy ruch wynosi prawie 18 tys. pojazdów na dobę.

Budowa II etapu łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu, w Brzesku. Po wybudowaniu łącznik ten stanowić będzie zachodnią obwodnicę Brzeska.

* * *

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości.

Dla odcinka drogi od Brzeska do Nowego Sącza nazywanego „Sądeczanką” GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2027.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze