Wydarzenia

Czy na budowę tężni solankowej jest już pozwolenie na budowę?

Mirosław CISAK

Takie pytanie padło podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia. - Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę - odpowiedział krótko burmistrz Stefan Kolawiński.

Koncepcja tężni solankowej w Bochni / źródło: UM Bochnia

Przy okazji procedowania zmian w tegorocznym budżecie miasta, radny Jerzy Lysy zapytał: - Co tam z tężnią, mimo że dokłada się pieniądze? Czy mamy pozwolenie na budowę?

- Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę - odpowiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

W czwartek radni zdecydowali o zwiększeniu tegorocznych wydatków na budowę tężni o 551 tys. zł. Nie chodzi jednak o większe koszty całego zadania. W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono, że przesunięcie dokonywane jest, ponieważ w zeszłym roku nie udało się wykonać prac rozbiórkowych.

- Konieczność przesunięcia środków finansowych na w/w zadanie spowodowana jest tym, że wykonawca zakładał, iż część robót w zakresie rozbiórek na kwotę 551 tys. zł będzie można wykonać jeszcze w 2018 roku tj. po dokonaniu zgłoszenia robót. Z uwagi, iż teren, na którym zlokalizowana ma być tężnia jest pod ochroną konserwatora zabytków, bez pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę nie można dokonać żadnych robót. W związku z powyższym całość robót budowlanych, w tym rozbiórki zrealizowane zostaną w 2019 r. Jednocześnie informuję, iż całkowite koszty realizacji inwestycji nie ulegają zmianie - napisano w uzasadnieniu do uchwały podpisanym przez burmistrza Stefana Kolawińskiego.

Tężnia solankowa ma powstać w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy Plantach Salinarnych. Umowę na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podpisano w czerwcu 2018 r. Inwestycję realizuje krakowska firma ZUE S.A.

Prace będą kosztowały ponad 7,7 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu w wysokości prawie 3,7 mln zł. Ostateczny termin to 16 grudnia 2019 r.

comments powered by Disqus

Najnowsze