Wydarzenia

Zmiany w budżecie przegłosowane. Mniej na KN-2 i elewacje budynków

Mirosław CISAK

W czwartek radni przegłosowali pierwsze w tym roku zmiany w budżecie Bochni na 2019 rok. Modyfikacje są duże, bo praktycznie oznaczają rezygnację z dwóch inwestycji: remontu elewacji budynku magistratu od strony ul. Rzeźnickiej i projektu „Cieszmy oczy” (remont elewacji czterech kamienic w Rynku).

Fot. archiwum

Uchwałę zmieniającą budżet przegłosowano 10 głosami „za”, przy 2 „przeciwko” i 9 „wstrzymujących się”. Rozkład głosów wskazuje na sceptycyzm, który prezentowany był już podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów. Tydzień przed sesją radni tej komisji dali pozytywną opinię, ale tylko 2 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.

- To jest jedna z takich uchwał, przy których przynajmniej ja i podejrzewam, że niektóre osoby mają mieszane uczucia. Z jednej strony są tam kierunki zmian, które wnoszą coś pozytywnego i w tym projekcie uchwały dotyczy to zwiększenia środków na rewitalizację Rynku i budowę tężni. Natomiast dzieje się to, jak to zwykle w budżecie, kosztem czegoś. Następuje tu zdjęcie dwóch zadań, które już kolejny rok przewijają nam się w budżetach. Chodzi o program „Cieszmy oczy”, czyli remont kamienic w Rynku, i remont elewacji budynku, w którym w tej chwili jesteśmy. Jest jeszcze jeden zapis, który w moim przypadku wywołuje najwięcej emocji, czyli zapis dotyczący odstąpienia od realizacji zaplanowanych działań przy budowie drogi KN-2 - powiedział podczas czwartkowej sesji radny Jan Balicki, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Zmiany w tegorocznym budżecie Bochni polegają na zwiększeniu dochodów o 661 582,64 zł (591 582,64 zł dotacji z budżetu państwa na „Rynek OD-NOWA” oraz 70 tys. zł dochodów z usług na obiektach sportowych), zwiększeniu wydatków o 3 984 582,64 zł (551 tys. zł na budowę tężni oraz 3 363 582,64 zł na rewitalizację centrum miasta „Rynek OD-NOWA” - w obu przypadkach chodzi o środki, których nie wydano w zeszłym roku, a nie o wzrost kosztów), a także zmniejszeniu wydatków o 3 323 000 zł.

Pieniądze „zabrano” z trzech inwestycji:

- budowa trasy północno-zachodniej tzw. KN-2 (1 423 000 zł)
- „Cieszmy oczy” - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15 (900 000 zł)
- remont elewacji budynku Urzędu Miasta od strony ul. Rzeźnickiej (1 000 000 zł).

W przegłosowanym w grudniu budżecie na 2019 rok na te zadania zapisano odpowiednio: 3,6 mln zł, 1 mln zł i 1 mln zł. Na KN-2 zostało więc 2 mln 177 tys. zł, na remont kamienic w Rynku 100 tys. zł, a środki na remont elewacji magistratu zostały w całości wyczerpane.

Pieniądze pozostałe na KN-2 urzędnicy zamierzają wykorzystać na odszkodowania związane z wywłaszczeniami dla ostatnio otwartego etapu, zapłatę faktury końcowej oraz ewentualny wkład własny na ostatni etap (wkrótce na łamach Bochnianin.pl więcej szczegółów dotyczących ostatniego etapu KN-2). Natomiast 100 tys. zł pozostałe na zadaniu „Cieszmy oczy” mają być wykorzystane na odwodnienie i izolację przeciwwilgociową kamienic (dalsze prace w kolejnych latach).

Zobacz również:
Budżet Bochni na 2019 rok - LISTA INWESTYCJI

comments powered by Disqus

Najnowsze