Wydarzenia

Szykują się duże zmiany w tegorocznym budżecie Bochni

Mirosław CISAK

Już na pierwszą w tym roku sesję Rady Miasta Bochnia urzędnicy przygotowali projekt uchwały w znaczący sposób zmieniający uchwalony kilka tygodni temu budżet na 2019 rok. Głosowanie w tej sprawie na sesji w czwartek 31 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay / CC0 Public Domain

Zaplanowane w projekcie uchwały zmiany to:

- zwiększenie dochodów o 661 582,64 zł;
- zwiększenie wydatków o 3 984 582,64 zł;
- zmniejszenie wydatków o 3 323 000 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy dotacji z budżetu państwa na „Rynek OD-NOWA” (591 582,64 zł) i usług na obiektach sportowych (70 tys. zł).

Zwiększenia wydatków dotyczy dwóch inwestycji:

- budowa tężni wraz z komorą solną (551 000 zł)*
- rewitalizacja centrum miasta „Rynek OD-NOWA” (3 363 582,64 zł)**

oraz wydatków bieżących jednostek budżetowych (w dziale „kultura fizyczna”): wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25 tys. zł) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (45 tys. zł).

Pieniądze „zabierane są” z trzech inwestycji:

- budowa trasy północno-zachodniej (1 423 000 zł)***
- „Cieszmy oczy” - remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15 (900 000 zł)
- remont elewacji budynku Urzędu Miasta od strony ul. Rzeźnickiej (1 000 000 zł).

Tak duże przesunięcia wykonywane już na początku roku nie bardzo spodobały się radnym komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów. Radni dali pozytywną opinię, ale tylko 2 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.

- Uchwaliliśmy ten budżet miesiąc temu i zapisaliśmy 1 mln zł na remont elewacji budynku Urzędu Miasta. Mówimy o tym już od dwóch lat, a po miesiącu okazuje się, że brakuje nam pieniędzy na inne zadania i musimy ściągać ten 1 mln zł. Ponadto 900 tys. zł z zadania „Cieszmy oczy” (w budżecie zapisano 1 mln zł - przyp. red.) - zwrócił uwagę Krzysztof Sroka, wiceprzewodniczący rady miasta.

- Projekt budżetu wpłynął do rady miasta w połowie listopada, później mieliśmy wybory. Teraz na początku roku okazało się, że nie przerobiliśmy tych środków na rewitalizację w 2018 roku. Nie wprowadzaliśmy w grudniu autopoprawką żadnych zmian w uchwale budżetowej, ale teraz musieliśmy wystąpić z takim wnioskiem. Stąd takie są propozycje w tym projekcie uchwały - powiedział Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

* * *

* W uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono, że całościowe koszty budowy tężni solankowej nie ulegają zmianie. Przesunięcie dokonywane jest, ponieważ w zeszłym roku nie udało się wykonać prac rozbiórkowych.

** Zwiększenie środków na rewitalizację centrum miasta to przede wszystkim skutek wstrzymania prac z powodu odkryć archeologicznych, a co za tym idzie nie wykonania zakresu robót w 2018 r. Ponadto zabezpieczane są środki na realizację kolejnego etapu rewitalizacji - zachodniej pierzei Rynku i ul. Szewskiej (będzie osobny przetarg na to zadanie).

*** Urząd zamierza starać się o środki z nowego Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywany termin ogłoszenia naborów to sierpień/wrzesień br. Dlatego optymistycznie prace przy budowie ostatniego etapu KN-2 (odcinek od ul. Turkowskiego do ul. Nowy Świat) mogą ruszyć w IV kwartale br., a zakończyć się w 2020 r. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 9,5 mln zł. Jeśli radni zgodzą się na zmianę, w budżecie zostanie na tym zadaniu prawie 2,2 mln zł. Środki mają być przeznaczone na odszkodowania związane z wywłaszczeniami dla ostatnio otwartego etapu, zapłatę faktury końcowej oraz ewentualny wkład własny na ostatni etap.

comments powered by Disqus

Najnowsze