Wydarzenia

Radni poznali wpływy z parkingów. Na pl. Bolesława Wstydliwego będą szlabany

Mirosław CISAK

W czwartek radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów rozmawiali na temat zmian w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni. Od 1 października 2018 r. przy ulicach w strefie B znajdują się parkomaty. Urzędnicy przekazali radnym informację o wpływach na poszczególnych parkingach.

Jednym z najważniejszych tematów ostatniego posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów była „ocena efektów finansowych i funkcjonalnych zmian w strefach parkowania i wprowadzenia parkometrów”.

Wpływy z opłat

Radni otrzymali wykaz z wpływami środków pobranych na poszczególnych parkingach, ze sprzedanych abonamentów oraz kar za brak opłaty.

 

Zdecydowana większość tych środków trafia jednak nie do budżetu miasta, ale do operatora (czyli firmy Dropel z Bolechowic, która wygrała przetarg na obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Bochni) na pokrycie kosztów funkcjonowania SPP. Zgodnie z dokumentacją przetargową firma ta ma być operatorem SPP w Bochni do końca 2020 roku.

- Koszt funkcjonowania strefy wynosi 89,5% przychodów miesięcznie z tytułu opłat za parkowanie - poinformowała Aldona Janiak, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

- Na wielu parkingach, które kiedyś też były płatne, jest praktycznie drugie tyle zebranych opłat. Ogólnie suma opłat jest dużo większa niż była kiedyś, aczkolwiek ciężko porównać jeden system z drugim, ponieważ nigdy nie mieliśmy tylu płatnych miejsc postojowych - stwierdziła Aldona Janiak.

- Od 1 stycznia nie są pobierane opłaty przy drodze wojewódzkiej (przy ul. Regis i po zachodniej stronie Rynku - przyp. red.). Na dzień dzisiejszy te parkingi są bezpłatne - poinformowała przy okazji Aldona Janiak.

Dla lepszego porównania otrzymanych danych radni wystąpili o informację na temat wpływów z płatnych parkingów dla analogicznego okresu w 2017 roku. Dane te mają otrzymać przed planowaną na najbliższy czwartek sesją. W programie znajduje się bowiem punkt „Ocena efektów finansowych i funkcjonalnych zmian w strefach parkowania. Nowe parkingi w mieście - stan zaawansowania prac”.

Szlabany

Podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów rozmawiano też o szlabanach, o co pytał Bochnianin.pl podczas niedawnej konferencji prasowej (pisaliśmy o tym TUTAJ).

- Montaż szlabanów został przedłużony niezależnie od firmy ze względu na problemy z przyłączami prądu i uzgodnienia z PSS Społem. W tym momencie jest już możliwość montażu szlabanów na pl. Bolesława Wstydliwego, co się stanie - powiedziała Aldona Janiak.

Wyjaśniła również, że z powodu planowanego remontu sklepu PSS Społem, na razie nie podjęto decyzji dotyczącej instalacji szlabanów na pl. Pułaskiego. Problem polega przede wszystkim na lokalizacji w pobliżu wejścia do sklepu. Wytłumaczono, że montaż szlabanów wjazdowych i wyjazdowych w jednym miejscu, od ulicy Floris, nie jest możliwy z powodu organizacji ruchu (utrudniony wyjazd w ul. Floris, zwłaszcza dla skręcających w lewo) oraz zmniejszenia liczby miejsc parkingowych, które trzeba byłoby przeznaczyć na manewry pojazdów przy wjeździe i wyjeździe.

Naklejka

Wątpliwości radnych dotyczyły też kwestii pobierania opłat przez parkomaty w czasie, kiedy parkowanie jest bezpłatne, czyli w soboty, niedziele, święta, a także w godzinach od 17:00 do 8:00.

Wojciech Foltman, przedstawiciel firmy Dropel wyjaśnił, że operator nie pobiera opłat za parkowanie oraz nie prowadzi kontroli w czasie, kiedy parkowanie jest bezpłatne. - Owszem, opłaty wpływają, ale (…) w przypadku, gdy kierowca uiści opłatę w sobotę lub w godzinach, kiedy strefa nie pracuje, wówczas jego opłata jest zaliczana na najbliższą płatną godzinę. Np. jeżeli uiści się opłatę o godz. 18:00 w czwartek to opłata zostanie zaliczona na piątek od godz. 8:00 - powiedział Wojciech Foltman.

Radni zauważyli, że informacje umieszczone na parkomatach są wypisane małą czcionką. Dlatego zaproponowali naklejki na parkomaty z informacją o bezpłatnym parkowaniu napisaną dużą czcionką.

Temat parkingów będzie kontynuowany na najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia zaplanowanej na 31 stycznia.

comments powered by Disqus

Najnowsze