Wydarzenia

Po artykule Bochnianin.pl reaguje wykonawca odcinka KN-2

Tomasz STODOLNY

Firma EUROVIA Polska SA, która realizuje budowę odcinka KN-2, przesłała do redakcji Bochnianin.pl oficjalne stanowisko będące reakcją na informacje z posiedzenia komisji rewizyjnej, zawarte w naszym wczorajszym artykule.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu komisji radni pytali o to kiedy inwestycja wreszcie zostanie oddana do użytku. - Droga i rondo są przecież wybudowane. Przez chwilę było nawet dostępne dla mieszkańców - zwrócił uwagę Marek Bryg.

W odpowiedzi zastępca burmistrza Robert Cerazy poinformował, że magistrat naliczył już karę wykonawcy, a burmistrz Stefan Kolawiński uzupełnił: - Najpierw firma zaproponowała udostępnienie drogi, a potem zostały naliczone kary (...) i firma się obraziła. Rozsypała piasek, zamknęła wszystko i taka jest rzeczywistość.

Po upublicznieniu przez nas tych wypowiedzi Eurovia przesłała do redakcji stanowisko w tej sprawie. Firma przypomina, że ten odcinek nigdy nie został otwarty i to kierowcy nie zważając na znaki nakazu i zakazu ruchu wjeżdżali na zamkniętą drogę. - Wykonawca kilkukrotnie poprawiał rozstawiane i dewastowane przez osoby postronne oznakowanie i w końcu w dniu 31 grudnia uszczelnił zamknięcie dogi poprzez usypanie hałd z piachu - wyjaśnia Małgorzata Nowakowska, manager ds. komunikacji EUROVIA Polska SA.

Firma tłumaczy, że obecnie czeka na - przesuwaną już dwukrotnie - decyzję z urzędu wojewódzkiego, która pozwoli zrobić kolejny formalny krok ku zakończeniu inwestycji.

Po raz pierwszy natomiast mamy okazję poznać wyjaśnienia wykonawcy dotyczące opóźnień w realizacji prac:

"Opóźnienia w realizacji zadania wynikają również z faktu, iż Inwestor na etapie przetargu zdaniem Wykonawcy nie przewidział i nie uwzględnił w dokumentach przetargowych robót niezbędnych do wykonania tj. przebudowy sieci ciepłociągu biegnącej pod istniejącym skrzyżowaniem oraz budowy kanałów retencyjnych" - czytamy w informacji przesłanej do Bochnianin.pl.

Pełna treść stanowiska poniżej.

* * *

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na artykuł autorstwa p. Mirosława Cisaka, który ukazał się na Państwa portalu, uprzejmie informuję, iż droga jest zamknięta niezmiennie od początku realizacji inwestycji tj. od maja 2018 r. Z powodu zamknięcia tego odcinka kierowcy powinni poruszać się po wyznaczonych objazdach wg zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe i Policję tymczasowej organizacji ruchu. Odcinek drogi nigdy nie został otwarty i to kierowcy nie zważając na znaki nakazu i zakazu ruchu wjeżdżali na zamkniętą drogę. Wykonawca kilkukrotnie poprawiał rozstawiane i dewastowane przez osoby postronne oznakowanie i w końcu w dniu 31 grudnia uszczelnił zamknięcie dogi poprzez usypanie hałd z piachu. Należy zaznaczyć, iż za przejęty teren budowy odpowiada Wykonawca, tym samym do momentu dokonania odbioru inwestycji przez Inwestora Wykonawca nie może udostępnić zamkniętego odcinka drogi ze względów bezpieczeństwa.

Nasza firma realizuje zadanie od maja 2018 r. na podstawie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wydanej przez Starostwo Powiatowe w Bochni w dniu 27.04.2018 r. Od tej decyzji odwołali się mieszkańcy. Sprawą zajmuje się obecnie Urząd Wojewódzki w Krakowie który deklarował pierwszy termin wydania nowej decyzji ZRID na dzień 30.11.2018 r. Następnie Urząd Wojewódzki przedłużył termin wydania decyzji na dzień 18.12.2018 i później na dzień 18.01.2019 r. Bez wydanej decyzji nie ma możliwości odbioru wykonanych prac, stąd opóźnienie, niezależne zarówno od Inwestora jak i Wykonawcy. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają również z faktu, iż Inwestor na etapie przetargu zdaniem Wykonawcy nie przewidział i nie uwzględnił w dokumentach przetargowych robót niezbędnych do wykonania tj. przebudowy sieci ciepłociągu biegnącej pod istniejącym skrzyżowaniem oraz budowy kanałów retencyjnych.

Inwestycja zostanie zakończona po wydaniu przez Urząd Wojewódzki w Krakowie decyzji ZRID i wykonaniu ewentualnych prac wynikających z nowej decyzji. Jeśli z nowej decyzji nie będą wynikały żadne kolejne prace budowa zostanie zgłoszona do odbioru.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą przydatne w przekazaniu Państwa czytelnikom rzetelnej informacji. Chcemy jednocześnie zapewnić, że ze swojej strony robimy wszystko, aby jak najszybciej zakończyć tą sprawę i udostępnić drogę do użytku.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Nowakowska
Manager ds. komunikacji
EUROVIA Polska SA

comments powered by Disqus

Najnowsze