Wydarzenia

Bocheńskie szkoły w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019

Mirosław CISAK

W czwartek w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie zorganizowano 21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Wśród najlepszych szkół w Polsce ponownie znalazły się bocheńskie placówki.

Ranking Perspektywy 2019. Technikum nr 2 w ZS nr 1 w Bochni w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem zanotowało awans - ze 158. na 125. miejsce.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

- Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową - wyjaśnili autorzy zestawienia.

- Wprowadzenie RODO zaowocowało nieoczekiwanymi problemami z uzyskaniem wyników olimpiad. Danych o liczbie laureatów i finalistów (nie prosiliśmy o ich nazwiska) odmówiły nam: Olimpiada Logistyczna, Olimpiada Zawodowa „Buduj z pasją”, Olimpiada Medialna i Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Dane o tych olimpiadach pozyskiwaliśmy dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio w szkołach, jednak mogą one być niepełne i nie uwzględniać wszystkich sukcesów - zaznaczyli twórcy rankingu.

Tegoroczna edycja Rankingu Liceów i Techników Perspektywy jest bardziej rozbudowa niż poprzednia. Rok temu ogólnopolskie zestawienia obejmowały 500 liceów i 300 techników. Teraz jest to odpowiednio 1000 i 500 szkół.

Miejsca bocheńskich szkół w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019:

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019:

393. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2018 r.: 327; 2017 r.: 276)

606. IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2018 r.: 500+; 2017 r.: 500+)

810. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2018 r.: 500+, 2017 r.: -)

Ranking Techników 2019:

125. Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2018 r.: 158; 2017 r.: 134)

221. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (2018 r.: 213; 2017 r.: 300+)

480. Publiczne Technikum w ZS nr 2 w Bochni (2018 r.: 300+, 2017 r.: 300+)

Szkoły wyróżnione w ogólnopolskich zestawieniach mają prawo używać graficznego znaku jakości. Złoty znak przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200, srebrny 201-500, a brązowy 501-1000. Dla techników: złoto 1-100, srebro 101-300, brąz 301-500.

Srebrny znak jakości trafił do:

- I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
- Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni,
- Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni.

Tytułem „brązowej szkoły 2019” mogą posługiwać się:

- IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni,
- Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu,
- Publiczne Technikum w ZS nr 2 w Bochni.

Ponadto Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni znalazło się na 203. miejscu Rankingu Maturalnego Techników 2019. Zestawienie obejmuje 300 najlepszych techników w całym kraju.

Bocheńskie szkoły można znaleźć również w rankingach wojewódzkich. Zestawienia najlepszych liceów i techników w województwie małopolskim obejmują po 100 szkół.

Ranking Liceów 2019 - województwo małopolskie:

30. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2018 r.: 25; 2017 r.: 24)
52. IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2018 r.: 64; 2017 r.: 81)
71. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2018 r.: 60, 2017 r.: -)

Ranking Techników 2019 - województwo małopolskie:

16. Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2018 r.: 20; 2017 r.: 17)
29. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (2018 r.: 31; 2017 r.: 42)
68. Publiczne Technikum w ZS nr 2 w Bochni (2018 r.: -; 2017 r.: -).

comments powered by Disqus

Najnowsze