Wydarzenia

Opady śniegu. PINB przypomina o obowiązkach właścicielom obiektów budowlanych

tim

W związku z intensywnymi opadami śniegu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu.

Ponadto właściciel i zarządca obiektu budowlanego powinien utrzymywać i użytkować obiekt budowlany w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i sprawności technicznej.

- Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie - wyjaśnia Renata Kaczmarczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni.

Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Uniemożliwianie czy też ograniczanie odpływu produktów spalania, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze jest najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz nie zasłaniać otworów nawiewnych i wywiewnych. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe powinny być poddane kontroli, co najmniej raz w roku.

Zgodnie z prawem kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

comments powered by Disqus

Najnowsze