Wydarzenia

Stanisław Bukowiec delegatem do Związku Województw RP

Tomasz STODOLNY

źródło: UMWM w Krakowie

Podczas sesji małopolskiego sejmiku (piątek, 3 stycznia) radni wybrali delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zostali nimi Stanisław Bukowiec z Bochni oraz Marek Wierzba – radni województwa.

Podczas piątkowych obrad radni byli zobowiązani wskazać kandydatów w związku z zaplanowanym za kilka dni posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ZWRP.

Z urzędu do grona członków tego gremium należą marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i przewodniczący sejmiku Rafał Bochenek. Podczas obrad, które odbyły się w Niepołomicach, radni wskazali na te stanowiska kolejnych dwóch delegatów: Stanisława Bukowca i Marka Wierzbę – radnych wojewódzkich.

Przypomnijmy, że Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. Do jego wyłącznych kompetencji należy m.in. kształtowanie działalności programowej Związku, wybór i odwoływanie prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej czy uchwalanie budżetu Związku.

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego odbędzie się 28 stycznia, a w programie znajdzie się m.in. dyskusja nad przyjęciem budżetu województwa na 2019 rok.

comments powered by Disqus

Najnowsze