Wydarzenia

Brzesko: Darmowa komunikacja miejska dla 70-latków

tim

źródło: brzesko.pl

Mieszkańcy gminy Brzesko, którzy ukończyli 70. rok życia już wkrótce będą całkowicie zwolnieni z opłat za przejazdy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku.

Fot. www.brzesko.pl

- Będzie to ukłon w stronę mieszkańców, którzy pracowali na rzecz gminy i przyczyniali się do jej rozwoju – uzasadniał w czasie sesji rady miejskiej burmistrz Tomasz Latocha.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Radni ustalili, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami MPK przysługiwać będą osobom, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich wiek i tożsamość) oraz osobom niewidomym i ich przewodnikom (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenia o niepełnosprawności).

Uprawnienia do ulgowych, 50 procentowych zniżek posiadać będą:

- Honorowi Obywatele Miasta Brzeska
- uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich opiekuni
- niepełnosprawna młodzież od 16 do 21 roku życia
- dzieci do lat czterech
- niepełnosprawni całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji
- zasłużeni dawcy krwi I stopnia
- osoby korzystające ze stałej opieki społecznej
- kombatanci
- studenci

Ponadto radni ustalili uprawnienia do lokalnych ulgowych przejazdów autobusami MPK dzieciom od czterech do siedmiu lat, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, policealnych i pomaturalnych a także rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom.

Wszyscy uprawnieni do zniżek będą mieć obowiązek przedstawienia stosownych dokumentów.

comments powered by Disqus

Najnowsze