Wydarzenia

Rzezawa: 10,8 mln zł na inwestycje w 2019 roku

Tomasz STODOLNY

Na grudniowej sesji Rady Gminy Rzezawa przyjęto budżet na 2019 rok. Wójt Mariusz Palej przedstawiając dokument podkreślił, że ostatnie lata to dynamiczny rozwój rzezawskiej gminy, a przyszłoroczny budżet pozwoli na jego kontynuację.

Podstawowe dane budżetu

Dochody: 49,9 mln zł

Wydatki: 55 mln zł

Deficyt: 5,1 mln zł

Na inwestycje: 10,8 mln zł

* * *

350 tys. zł przeznaczono na fundusz sołecki czyli środki, o których przeznaczeniu zadecydują sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano ok. 18 mln 650 tys. zł, a na działalność lokalnych instytucji kultury - 1 mln 100 tys. zł.

Na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej zaplanowano 4 mln 920 tys. zł zaś na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia 2 mln 372 tys. zł.

Na rozwój sportu i kultury na realizację zadań własnych gminy przewidziano 192 tys. zł. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w budżecie wyodrębnione zostały oddzielnie środki przeznaczone tylko na modernizację dróg gminnych w wysokości 200 tys. zł.

* * *

Inwestycje

Wśród najważniejszych zaplanowanych zadań wymienić należy:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Okulice, Dębina, Buczków, Dąbrówka,

- rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa,

- przebudowę potoku Jodłowskiego,

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej - ul. Słoneczna w Rzezawie,

- przebudowę drogi gminnej w Borku,

- modernizacje dróg gminnych,

- remont i wyposażenie sali spotkań w budynku komunalnym w Rzezawie oraz zakup wyposażenia do obsługi spotkań w budynku społeczno-kulturalnym w Jodłówce i Bratucicach,

- modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Rzezawie,

- budowę placu zabaw w Okulicach oraz doposażenie placu zabaw w Krzeczowie i Rzezawie,

- modernizacja budynku Urzędu Gminy,

- kontynuację rozbudowy szkoły w Jodłówce o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego,

- przebudowę części budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlice środowiskową,

- budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie,

- remont boiska sportowego zewnętrznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łazach,

- dokumentację projektową budowy przedszkola samorządowego integracyjnego z oddziałem żłobka w Krzeczowie i w Borku,

- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PG ZOZ

- zakup koparki wraz z niezbędnym osprzętem dla GZGK
wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych,

- przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borku
odnowę centrum wsi Rzezawa.

comments powered by Disqus

Najnowsze