Wydarzenia

Gmina Bochnia: Uchwalono budżet. W 2019 na inwestycje 20,6 mln zł

Tomasz STODOLNY

Rada Gminy Bochnia przyjęła w czwartek projekt budżetu na rok 2019. Na inwestycje przeznaczono ponad 20 mln złotych - najwięcej na rozpoczętą w sierpniu budowę sali sportowej w Łapczycy.

Na zdjęciu: rozpoczęcie budowy sali sportowej w Łapczycy. Fot. Twitter.com/bzdekmarek

Podstawowe dane dotyczące budżetu:

Dochody: 85,8 mln zł

- dochody bieżące: 77 mln zł
- dochody majątkowe: 8,7 mln zł

Wydatki: 88,8 mln zł

- wydatki bieżące: 68,2 mln zł
- wydatki majątkowe: 20,6 mln zł

Planowany deficyt: 3,1 mln zł

Niektóre wydatki majątkowe:

4,2 mln zł - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy

3,1 mln zł - Rewitalizacja w Gminie Bochnia:

  • Modernizacja i adaptacja budynku dawnej szkoły w Cikowicach wraz z terenem wokół budynku - 1,4 mln zł
  • Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o przedszkole - 1 mln zł
  • Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 395 tys. zł
  • Przebudowa przestrzeni publicznej w Ostrowie Szlacheckim - 330 tys. zł

2,75 mln zł - Strefa Aktywności Gospodarczej

2,3 mln zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego

1,4 mln zł - Zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Bochnia

1,4 mln zł - Objęcie udziałów w RPK sp. z o. o.

1,4 mln zł - Objęcie udziałów w GZWiK sp. z o.o.

1 mln zł - e-Usługi w Gminie Bochnia

0,5 mln zł - Fundusz Sołecki

400 tys. zł - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

400 tys. zł - rozbudowa sieci wodociągowej

330 tys. zł - Przebudowa biblioteki w Majkowicach

309 tys. zł - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościach: Baczków, Proszówki, Stanisławice

145 tys. zł - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm-Zawada na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie.

118 tys zł - Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa ETAP I i II

100 tys. zł - Budowa budynku remizy OSP oraz przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gminnych o salę gimnastyczną w Brzeźnicy.

comments powered by Disqus

Najnowsze