Wydarzenia

Rada Miasta: Remont ul. Turkowskiego i budowa chodnika na os. Smyków przeniesione na 2019 rok

Tomasz STODOLNY

Blisko 1 mln zł zapisany w tegorocznym budżecie na remont ul. Turkowskiego oraz budowę chodnika na os. Smyków nie został wydany, bo zadania wciąż nie są wykonane. W czwartek radni specjalną uchwałą zdecydowali o ujęciu tych środków jako tzw. "niewygasy" - czyli wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. archiwum.

Jak magistrat wyjaśnia brak realizacji tych zadań?

- Brak zakończenia robót budowlanych wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie przynoszących rozstrzygnięć - wysokie koszty złożonych ofert w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego i kwoty w planie budżetu oraz wydłużonymi proceduramiw trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę - tłumaczy burmistrz Stefan Kolawiński.

- W zakresie ul. Turkowskiego zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych (wymiana podbudowy drogi), które były konieczne celem realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

W planie finansowym wydatków niewygasających ujęto:

- remont drogi i chodnika na ul. Turkowskiego: 457 tys. zł
- budowa chodnika wokół os. Smyków z przykryciem rowów - etap I: 535 tys. zł

Inwestycje muszą zostać rozliczone do końca czerwca 2019.

comments powered by Disqus

Najnowsze