Wydarzenia

Proszówki: Protest ws. zwolnienia lekarki. Podpisało go ponad 700 osób

Tomasz STODOLNY

- Wyrażamy stanowczy protest przeciwko zwolnieniu z pracy w Ośrodku Zdrowia w Proszówkach lek. med. Pani Barbary Salamon pracującej jako lekarz ogólny i żądamy przywrócenia jej do pracy na dotychczasowych warunkach - napisali sygnatariusze listu skierowanego m.in. do władz gminy Bochnia i wojewody małopolskiego. Nie wykluczają podjęcia innych form protestu.

Jak informowaliśmy na łamach Bochnianin.pl, pod koniec listopada Dyrekcja Gminnego Ośrodka Zdrowia rozwiązała umowę o pracę z lekarką pracującą w filii w Proszówkach.

Jako jedną z przyczyn zwolnienia podano utratę zaufania. Według nieoficjalnych ustaleń Bochnianin.pl wskazano na wątpliwości związane z realizacją opłacanych szkoleń specjalizacyjnych.

Decyzja wzbudziła kontrowersje polityczne, bo prywatnie pani doktor to żona Jacka Salamona, który podczas ostatnich wyborów był kontrkandydatem walczącego o reelekcję wójta Marka Bzdeka. Ale mieszkańcy są oburzeni także z innego powodu: - Pani Barbara Salamon przez wiele lat pracy dała się poznać jako wspaniały lekarz dysponujący dużą wiedzą medyczną, empatią niezbędną w kontaktach z chorymi, i niezwykle ciepłym i profesjonalnym podejściem do pacjentów - wskazują.

Sygnatariusze listu podkreślają, że mają pełne zaufanie do zwolnionej lekarki. - My zapisywaliśmy się do Pani Barbary Salamon, i przez nią chcemy być dalej leczeni w naszym ośrodku – filii w Proszówkach. Jednocześnie dodają: - Zaczynamy natomiast tracić zaufanie do władz Gminy Bochnia.

List podpisało 717 osób. Jego kopia trafi m.in. do władz gminy Bochnia, wojewody małopolskiego i posła PiS Włodzimierza Bernackiego.

Pełna treść pisma poniżej.

* * *

Mieszkańcy i pacjenci Proszówki, 7 grudnia 2018
SPGZOZ filia w Proszówkach

My niżej podpisani mieszkańcy i pacjenci Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni filia w Proszówkach wyrażamy stanowczy protest przeciwko zwolnieniu z pracy w Ośrodku Zdrowia w Proszówkach lek. med. Pani Barbary Salamon pracującej jako lekarz ogólny i żądamy przywrócenia jej do pracy na dotychczasowych warunkach.

Pani Barbara Salamon przez wiele lat pracy dała się poznać jako wspaniały lekarz dysponujący dużą wiedzą medyczną, empatią niezbędną w kontaktach z chorymi, i niezwykle ciepłym i profesjonalnym podejściem do pacjentów. Nigdy nie odmówiła nikomu pomocy, zawsze była gotowa przyjąć pacjentów nawet gdy czas urzędowania się już skończył. Jako lekarz rodzinny ma już wieloletnią wiedzę o naszym stanie zdrowia jako pacjentów – wiedza ta jest niezbędna do wydania szybkiej i prawidłowej diagnozy lekarskiej i zastosowania prawidłowego leczenia. Nie wyobrażamy sobie teraz, aby ktoś inny musiał zastąpić naszą Panią Doktor. My wszyscy mieszkańcy i pacjenci mamy pełne zaufanie do Pani Barbary Salamon. A opinia nasza – mieszkańców, powinna być najważniejsza i decydująca w podejmowaniu tak istotnych decyzji jak wybór lekarza.

Nikt z władz SPGZOZ i władz gminy Bochnia nie konsultował z nami tej kontrowersyjnej i krzywdzącej dla lokalnej społeczności decyzji. A obowiązkiem każdego wójta, także wójta Gminy Bochnia jest wsłuchiwać się w głos mieszkańców i podejmować decyzje dla dobra mieszkańców, a nie zdecydowanie tym interesom szkodzić. Żadna gmina nie jest własnością wójta i władz gminnych.

Nie znamy osoby wśród pacjentów, która popierałaby zwolnienie z pracy Pani Barbary Salamon. Zdecydowana większość z nas zapisywała się przede wszystkim do Pani Doktor Barbary Salamon, a dopiero później do fili SPGZOZ w Proszówkach.

Nie znamy przyczyn zwolnienia z pracy (wypowiedzenia umowy) lek. med. Pani Barbary Salamon, a podana w mediach utrata zaufania naszym zdaniem jest jedynie pretekstem. Jeszcze raz podkreślamy – my mieszkańcy i pacjenci nie utraciliśmy zaufania do Pani Barbary Salamon, nadal cieszy się Ona naszym pełnym zaufaniem.

Zaczynamy natomiast tracić zaufanie do władz Gminy Bochnia, nietrudno bowiem skojarzyć, że powodem zwolnienia mógł być start męża Pani Barbary - w wyborach na Wójta Gminy Bochnia. Pan Jacek Salamon będący konkurentem obecnego Wójta Pana Marka Bzdeka, w trakcie kampanii zachowywał się wyjątkowo elegancko i powściągliwie, nie atakując swego konkurenta i nie wyciągając w kampanii faktów stawiających Pana Marka Bzdeka w niekorzystnym świetle. Dziś dochodzą do nas sygnały świadczące o tym, że stosunek władz gminy Bochnia do lek. med. Pani Barbary Salamon diametralnie się zmienił z chwilą gdy mąż ogłosił decyzję startu w wyborach samorządowych.

Takie postępowanie Pana Wójta, władz gminy i podległych mu jednostek mogłoby świadczyć o tym, że nie rozumie istoty demokracji. Zwolnienie z pracy (przez podległą jednostkę) żony swojego konkurenta nie jest działaniem godnym reprezentanta kilkunastotysięcznej społeczności. Apelujemy o przemyślenie tej decyzji – jest jeszcze czas na jej cofnięcie.

Zwolnienie z pracy jest krzywdzące dla lek. med. Pani Barbary Salamon, ale zdecydowanie większe szkody przyniesie nam - mieszkańcom i pacjentom. Dziś w obliczu dramatycznego braku lekarzy Pani Doktor, doskonały specjalista bez trudu dostanie wiele ofert pracy, my natomiast pozostaniemy bez lekarza, który nas doskonale zna, leczy nas i nasze dzieci i robi to bardzo dobrze.

Niepokojącym jest fakt, ze jest to kolejne zwolnienie z pracy przez władze gminy dobrych i lubianych pracowników. Ostatnio np. efektem zwolnienia dyrektora GCKCziS Jana Trusia było solidarne odejście z pracy większości pracujących tam pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o natychmiastowe anulowanie rozwiązania umowy o pracę z naszym lekarzem ogólnym Panią Barbarą Salamon. My zapisywaliśmy się do Pani Barbary Salamon, i przez nią chcemy być dalej leczeni w naszym ośrodku – filii w Proszówkach.

W przypadku braku pozytywnego rozwiązania, nie wykluczamy innych form protestu. Prosimy o zajęcie stanowiska i odpowiedź na nasze pismo.

/- / Mieszkańcy i pacjenci wg listy złożonej
w Wydziale Prawnym i Nadzoru Województwa Małopolskiego

Otrzymują:
Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Pan Włodzimierz Bernacki – Poseł na Sejm RP
Pan Mirosław Chrapusta – Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Województwa Małopolskiego
Rada Gminy w Bochni – Przewodniczący Rady Pan Piotr Gajek
Wójt Gminy Bochnia – Pan Marek Bzdek
SPGZOZ w Bochni – Pani Katarzyna Kupisz
a/a

comments powered by Disqus

Najnowsze