Wydarzenia

Remont ul. Solnej "narusza dobra osobiste" mieszkańców?

Tomasz STODOLNY

Grupa mieszkańców ul. Solnej skierowała do przewodniczącego rady miasta pismo, w którym wskazuje, że prowadzony w tym miejscu remont narusza ich prawa i dobra osobiste. Informują, że rozważają wystąpienie o odszkodowanie.

Jak poinformował przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz, pod pismem podpisało się kilkanaście osób.

- W związku z realizacją przez miasto inwestycji zamknięto dojazd do posesji położonych przy ul. Solnej w tym do 10 miejsc parkingowych i garażu - zwracają uwagę sygnatariusze pisma, dodając: - Istnieją również poważne utrudnienia związane z dostawą towaru oraz normalnym funkcjonowaniem lokali użytkowych.

Remont na ul. Solnej prowadzony jest w ramach rozpoczętej rewitalizacji centrum miasta. Zakończenie prac w tym miejscu planowane jest na 20 grudnia, ale mieszkańcy ul. Solnej nie wierzą, że to się uda. - Naszym zdaniem dotrzymanie tego terminu jest mało prawdopodobne.

Mieszkańcy zwracają uwagę:

- Długotrwała niemożność skorzystania z miejsc parkingowych oraz garażu naraża nas na straty finansowe związane m.in. z koniecznością ponoszenia opłat za miejsca parkingowe znajdujące się w pasie drogowym będącym w zarządzie miasta Bochnia.

W podsumowaniu pisma czytamy:

- Sytuacja taka łamie nasze prawo do niezakłóconej możliwości korzystania z nieruchomości i tym samym narusza nasze dobra osobiste, chronione licznymi przepisami prawa wewnętrznego jak choćby artykułem 23 kodeksu cywilnego. W związku z ich ograniczeniem rozważamy wystąpienie o odszkodowanie. Proszę o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za ograniczenie naszych praw związanych z posiadaniem zależnym.

Pismo zostało skierowane do przewodniczącego rady miasta. - Będę dekretował to na ręce pana burmistrza i bardzo proszę o odpowiedź - poinformował Bogdan Kosturkiewicz.

* * *

Przywołany w piśmie art. 23. Kodeksu Cywilnego brzmi:

"Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach."

Zobacz też:

- Opóźnienia przy rewitalizacji centrum Bochni

comments powered by Disqus

Najnowsze