Wydarzenia

Programy wyborcze Krzysztofa Kokoszki i Stefana Kolawińskiego

tim

W niedzielę mieszkańcy Bochni wybiorą burmistrza na kadencję 2018-2023. Programy wyborcze Krzysztofa Kokoszki i Stefana Kolawińskiego w wielu punktach są zbieżne. Poniżej przypomnienie obietnic złożonych przez obu kandydatów.

Program wyborczy Krzysztofa Kokoszki:

1. Komunikacja i infrastruktura miejska:

- budowa parkingu wielopoziomowego Park&Ride przy dworcu kolejowym,
- budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Floris, parkingu pomiędzy ul. Kącik a ul. Sądecką oraz przy ul. Parkowej za budynkiem MOSiR-u,
- połączenie autostrady A4 z ul. Brzeską (łącznik autostradowy),
- bezpłatna komunikacja miejska, zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów,
- dokończenie budowy KN-2 wraz z parkingami i zjazdami od strony ul. Legionów Polskich oraz urządzeniem zieleni,
- starania o wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta, dążenie do przywrócenia międzymiastowej komunikacji autobusowej w oparciu o pl. Pułaskiego,
- wykonanie zjazdu z obwodnicy (DK-94) do ul. Brzeźnickiej,
- rozpoczęcie procedury inwestycyjnej zmierzającej do wybudowania łącznika pomiędzy zjazdem z autostrady a strefą przemysłową przy ul. Partyzantów.

2. Polityka społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie:

- organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
- umożliwienie osobom starszym udziału w imprezach kulturalnych,
- wsparcie osób starszych poprzez zindywidualizowaną specjalistyczną pomoc,
- rozbudowa systemu monitoringu,
- zaangażowanie w profilaktyczne akcje prozdrowotne,
- poprawa i uzupełnienie oświetlenia miejskiego,
- budowa nowych mieszkań w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus,
- dbałość o czyste powietrze i tereny zielone.

3. Gospodarka i środowisko:

- intensywne działania antysmogowe (wymiana pieców, termomodernizacja budynków),
- promowanie zachowań proekologicznych w szczególności w zakresie recyklingu odpadów komunalnych,
- rewaloryzacja Plant Salinarnych,
- poprawa estetyki miasta i terenów zielonych.

4. Sport i rekreacja:

- budowa w Chodenicach infrastruktury rekreacyjnej z otwartym kąpieliskiem i boiskami sportowymi,
- wspieranie sportu masowego, klubów i stowarzyszeń (zwiększenie puli finansowej na granty),
- skuteczniejsze dofinansowanie szkolnych klubów sportowych,
- powstanie parku z wolnym wybiegiem dla psów w rejonie byłego amfiteatru pod wzgórzem Uzbornia

5. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy:

- powołanie w urzędzie miasta komórki organizacyjnej ds. obsługi inwestycyjnej przedsiębiorców,
- stworzenie bazy wolnych terenów inwestycyjnych w mieście,
- uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- pokrycie terenu całego miasta planami zagospodarowania przestrzennego.

6. Edukacja i opieka przedszkolna:

- uruchomienie żłobka,
- wprowadzenie oraz finansowanie innowacyjnych i kreatywnych dodatkowych zajęć edukacyjnych,
- budowa przedszkola na os. Proszowskim oraz nowego budynku przedszkola na os. św. Jana.

7. Kultura i promocja miasta:

- budowa nowoczesnej siedziby biblioteki na Plantach Salinarnych z wykorzystaniem istniejących zabytkowych budynków stajni,
- efektywna promocja miasta.

8. Oferta dla ludzi młodych:

- wsparcie dla osób, grup i klubów, propagujących uprawianie sportów ekstremalnych, niszowych i dyscyplin multisportowych, takich jak triathlon, dyscypliny oparte o bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze, pływanie i rolkarstwo.

9. Społeczeństwo obywatelskie, przyjazny urząd:

- wzmocnienie budżetu obywatelskiego poprzez coroczne przeznaczenie na niego 1 proc. wydatków budżetu miasta,
- poprawa jakości świadczonych usług przez samorząd miejski.

Program wyborczy Stefana Kolawińskiego:

1. Doprowadzenie do realizacji projektowania i wykonania II etapu łącznika między autostradą a drogą krajową nr 94.

2. Kontynuacja rewitalizacji Rynku, Plant Salinarnych.

3. Darmowa komunikacja miejska.

4. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chodenicach, zespół basenów oraz boisk ze stadionem.

5. Budowa mieszkań w trybie programu „mieszkanie plus”.

6. Ukończenie budowy Tężni Solankowej wraz z boiskami sportowymi.

7. Budowa parkingów typu Smart Parking w partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. Dokończenie budowy KN-2.

9. Udostępnienie budynku organizacjom pozarządowym w ramach rewitalizacji miasta.

10. Dalsze, aktywne pozyskiwania środków unijnych na szereg projektów komunikacyjnych, rewitalizacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

11. Urządzenie dwóch parków przy os. Niepodległości i na Smykowie ze skateparkiem.

12. Stworzenie parku linowego przy trasie Turisticus (na "kolejce").

comments powered by Disqus

Najnowsze