Wydarzenia

Bochnia pieszo i rowerem - nowe możliwości aktywnej rekreacji i edukacji dzięki projektowi "Turisticus"

Artykuł promocyjny

Miasto Bochnia – legenda polskiej soli – znane jest w kraju i zagranicą przede wszystkim jako ważny ośrodek turystyki salinarnej (165 tys. turystów, 2017 r.). Jednakże w perspektywie najbliższych lat miasto będzie stawiać także na rozwój nowych, aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, w tym turystykę pieszą i rowerową, połączoną z edukacją i zabawą – tzw. questing i gry terenowe.

Nowa oferta, która została stworzona w ramach projektu pn. „TURISTICUS – budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni” pozwoli turystom i osobom odwiedzającym Bochnię, a także jej mieszkańcom, na szczegółowe poznanie historii tego najstarszego w Małopolsce miasta (1253 r.), jego wyjątkowych walorów kulturowych, jak również tych naturalnych, wykorzystując do tego m.in. urokliwe położenie miasta na siedmiu wzgórzach, przywołujące poniekąd skojarzenia z Rzymem, ale stwarzające także okazję ku temu, aby miejsce to udostępnić w sposób atrakcyjny i kreatywny, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Jednym z takich działań mających na celu pokazanie Bochni jako miejsca otwartego na turystów i przyjaznego dla mieszkańców jest zagospodarowanie terenów tzw. „kolejki”, czyli dawnej bocznicy kolejowej. Teren ten pełnił swego czasu istotną rolę w rozwoju gospodarczym miasta, łącząc obiekty naziemne kopalni z magazynami soli przy dworcu PKP. Od wielu lat nieużywany, staje się teraz miejscem, które spełniać będzie funkcję ważnego węzła szlaków turystycznych wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów (MOR), wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę, gdzie strudzeni turyści rowerowi i piesi będą mogli odpocząć na trasie wycieczek po mieście, a także przestrzenią do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i osób odwiedzających Bochnię, z kompleksem siłowni na wolnym powietrzu, placem zabaw oraz parkingiem.

Prace nad rewaloryzacją terenu dawnej „kolejki”, w tym budowa ciągu rowerowo-pieszego z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, są już na ukończeniu. Zostały one współfinansowane ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020).

W ramach przedsięwzięcia powstanie również sieć znakowanych tras turystycznych o łącznej długości 26 km, które prowadzić będą najbardziej urokliwymi zakątkami miasta i jego okolic. Wszystkie trasy turystyczne utworzone w ramach projektu „TURISTICUS” mają formę pętli i związane są z ważnymi dla Bochni postaciami lub miejscami. Należą do nich: szlak rowerowy: TOUR de KOPALNIA (5,3 km), szlaki spacerowe: Trakt św. KINGA (1,9 km), Trakt św. BARBARA ( 2,2 km) i Trakt św. MIKOŁAJ (1,6 km), a także szklaki piesze: Pętla SUTORIS (1,6 km), Pętla CAMPI (3,9 km) i Pętla TRINITATIS (9,5 km) stanowiące tzw. KORONĘ BOCHNI. Zostaną one dodatkowo skomunikowane z europejską magistralą rowerową „EUROVELO 4” poprzez przebiegający przez Bochnię regionalny szlak rowerowy „Salina Cracoviensis”.

- Jesteśmy przekonani, że zintegrowana sieć tras rowerowych, pieszych i spacerowych promowana pod wspólną marką „TURISTICUS”, to szansa na dalszy rozwój lokalnej branży turystycznej. Pozwoli ona na tworzenie nowych produktów turystycznych na bazie istniejących atrakcji, wzbogacając ofertę turystyczną naszego miasta i przyciągając do Bochni coraz więcej miłośników dwóch kółek, pieszych wędrówek, a także questów i gier terenowych - uważa Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia.

Ciekawym elementem projektu będą działania o charakterze marketingowym, skierowane do różnych grup odbiorców. Mają one mieć charakter zarówno tradycyjnych narzędzi promocji turystycznej - tj. przewodniki (foldery) i mapy, jak i nowoczesnych form typu questing i gry terenowe. W ramach projektu powstaną trzy krótkie, nieoznakowane trasy questingowe, którymi będzie można wędrować lub przemieszczać się rowerem, odkrywając historię miasta i jego atrakcje, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Questy skierowane będą zarówno do odbiorców nieco starszych, jak również do dzieci i młodzieży, gdyż będą one dostępne zarówno w formie papierowej (tzw. karty wypraw), jak i aplikacji mobilnej na smartfony i tablety. Z obserwacji wynika, iż questy turystyczne na urządzenia mobilne i tradycyjne gry terenowe przyciągają rzesze turystów, którzy coraz częściej poszukują nowych i aktywnych form rekreacji i poznawania wybieranych przez siebie miejsc. Co więcej, są również chętnie wykorzystywane podczas wycieczek i zajęć szkolnych, jak też w szkoleniach i eventach dla pracowników firm czy instytucji.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość przejechania na dwóch kółkach szlakiem „Tour de Kopalnia”, przejścia spacerem po najciekawszych zakamarkach miasta, czy też skorzystania z Miejsca Obsługi Rowerzystów i kompleksu rekreacyjnego przy zrewaloryzowanej „kolejce”.

Najnowsze