Wydarzenia

Jerzy Lysy ma zaskakującą propozycję dla kandydatów na burmistrza Bochni

Tomasz STODOLNY

W sobotę wieczorem Jerzy Lysy, który kandydował w wyborach na burmistrza Bochni uzyskując trzeci wynik (19%), wysłał do rywalizujących w II turze Krzysztofa Kokoszki i Stefana Kolawińskiego pismo z zaskakującą propozycją. Kopia trafiła także na naszą redakcyjną skrzynkę z prośbą o jej opublikowanie.

W piśmie, którego treść w całości przytaczamy poniżej, Jerzy Lysy zwraca uwagę na radykalizację zwolenników obu obozów, zaostrzanie się dyskusji internautów i polaryzację społeczeństwa. - To nie wróży dobrze na przyszłość. Uważam, że teraz należy wykonać krok w kierunku integracji Mieszkańców - przekonuje.

- Zwracam się do Panów, aby jeszcze przed debatą zaplanowaną na poniedziałek 29. października rozważyli Koledzy możliwość przyjęcia rozwiązania, które wg mnie byłoby najkorzystniejsze dla dobra miasta.

Jakie to rozwiązanie? Przeczytajcie poniżej. [wytłuszczenia od redakcji]

* * *

Bochnia, 27.10.2018r.

Szanowni Panowie

Krzysztof Kokoszka
Stefan Kolawiński

Szanowni Koledzy, przede wszystkim jeszcze raz gratuluję wyników osiągniętych przez Was w I turze wyborów samorządowych. Nie ukrywam jednak, że mój udział w wyborach wynikał m.in. z faktu, że nie akceptowałem wielu Waszych działań - ale to już historia.

Znaczna część Mieszkańców naszego miasta a szczególnie Bochnianie, którzy oddali na mnie swój głos, domagają się, abym upublicznił swoją opinię na kogo powinni głosować w II turze wyborów. Mam świadomość, że może to być poważna w skutkach sugestia. Oczywiście nie przesądza ona o rzeczywistym wyborze, jakiego dokonają Mieszkańcy 4 listopada br. jednak biorąc pod uwagę wyniki I tury (ze względów czysto matematycznych) sprawia, że każde rozwiązanie jest możliwe.

Jednocześnie ze smutkiem obserwuję zaostrzenie się dyskusji w mediach - wypowiedzi niektórych internautów (sztabowców?) nie idą w parze z godnością i powagą samych Kandydatów. Następuje wyraźna polaryzacja społeczeństwa naszego miasta, co nie wróży dobrze na przyszłość, bez względu na to, który z Panów Kolegów zostanie Burmistrzem Bochni. Uważam, że teraz należy wykonać krok w kierunku integracji Mieszkańców.

Dlatego zwracam się do Panów, aby jeszcze przed debatą zaplanowaną na poniedziałek 29. października rozważyli Koledzy możliwość przyjęcia rozwiązania, które wg mnie byłoby najkorzystniejsze dla dobra miasta, gdyż ustabilizuje niepotrzebne emocje i stworzy dogodny klimat do realizacji Waszych programów wyborczych. Tym bardziej, że w ogromnej większości programy te są identyczne lub zbliżone do siebie. (Mój program miał z nimi także wiele punktów wspólnych - bo przecież żyjemy w niewielkim mieście, gdzie większość problemów została dawno zdefiniowana a metody ich rozwiązania są oczywiste dla większości Mieszkańców.)

Proponuję, aby obaj Koledzy zadeklarowali publicznie, że w przypadku zwycięstwa powołają swojego Kontrkandydata z II tury wyborów na stanowisko Zastępcy Burmistrza na całą kadencję. Jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Miasta obejmie radny, który startował do wyborów z komitetu wyborczego innego niż komitet zwycięskiego Kandydata.

Tak więc zarówno decyzje podejmowane przez przyszły Samorząd jak też odpowiedzialność za ich skutki byłyby pochodną woli wyborczej nie tylko zwolenników jednego z dwóch Kandydatów lecz prawie wszystkich Wyborców.

Takie rozwiązanie jest stosowane w kilku krajach o długoletnich tradycjach demokratycznych. Daje ono szansę na to, że w trakcie najbliższej kadencji cała energia wybranych samorządowców (a także Obywateli, którzy na nich głosowali) zostanie wykorzystana do realizacji zadań programowych i nie będzie marnotrawiona na jałowe spory Radnych, wynikające z ich przynależności do tej lub innej opcji. Oczywiście działalność klubów radnych oraz stałych komisji rady powodowałaby, że decyzje samorządu będą starannie przemyślane i merytorycznie dopracowane.

Proszę uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na adres mojej poczty elektronicznej oraz podanie swojego stanowiska do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu organizującego debatę do poniedziałku 29.10.2018 r. godz. 15.00.

Łączę wyrazy szacunku
Jerzy Lysy

comments powered by Disqus

Najnowsze