Wydarzenia

Nagroda dla starosty Ludwika Węgrzyna

tim

źródło: informacja prasowa

Obradująca we wrześniu Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego przyznała Ludwikowi Węgrzynowi wyróżnienie w kategorii „aktywność obywatelska”. Nagrodę przyznano za szczególny wkład i zaangażowanie w rozwój samorządności lokalnej oraz czuwanie nad tworzeniem prawa związanego z ładem przestrzennym państwa jako samorządowiec, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński oraz były członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 października w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- Czuję się zaszczycony, że znalazłem się imiennie w tym zacnym gronie. Otrzymałem wyróżnienie za pracę na rzecz samorządu lokalnego rozumianego w skali szczerszej niż powiat, bowiem przez kilka lat byłem członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pracowaliśmy nad porządkowaniem ładu przestrzennego i to ładu przestrzennego nie tylko w rozumieniu urbanistyczno-architektonicznym, ale także w rozumieniu społecznym - mówi Ludwik Węgrzyn.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

- w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze, realizacji dzieła;

- w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują, wiedzy i upowszechniania;

- w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym aktywności obywatelskiej;

- rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

comments powered by Disqus

Najnowsze