Wydarzenia

Wybory 2018: Pomysły Krzysztofa Kokoszki na Planty Salinarne

Mirosław CISAK

Trzecią plenerową konferencję prasową kandydat na burmistrza Bochni Krzysztof Kokoszka zorganizował na Plantach Salinarnych. We wtorek przy altanie mówił m.in. o tężni solankowej i nowym budynku biblioteki.

Miejsce wtorkowego spotkania nie było przypadkowe. - Chcielibyśmy państwa zabrać na wirtualną podróż po naszych pięknych Plantach Salinarnych. Pierwszym obiektem, który chcemy odwiedzić jest symboliczna altanka. Ten obiekt w ostatnim czasie trochę ucierpiał na swoim historycznym wizerunku. Przez bardzo pospieszny remont ta altanka nie została wyremontowana z uwzględnieniem wszystkich oryginalnych elementów i nie uzyskała swojego pierwotnego, indywidualnego i historycznego wyglądu - powiedział na wstępie Krzysztof Kokoszka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Bochni.

Altanka

- Obecny wygląd tej altanki budzi w mieszkańcach Bochni duże kontrowersje i wzbudza duży entuzjazm. Pamiętamy o tym, że ponad 500 osób podpisało petycję za tym, żeby wygląd altanki, która historycznie związana jest z Plantami Salinarnymi, przywrócić do pierwotnego wyglądu. Będziemy do tego tematu wracać - zapewnił Krzysztof Kokoszka.

Tężnia solankowa

- Kolejnym obiektem na Plantach Salinarnych, do którego chcielibyśmy państwa zabrać, który jeszcze nie jest wybudowany, a wzbudza bardzo dużo emocji to tężnia solankowa, która ma być usytuowana w zachodniej części Plant Salinarnych. Naszym zdaniem nie jest to obiekt priorytetowy patrząc na ogólne cele Bochni. Koszt całkowity tężni solankowej to 8 mln zł, z czego 3,7 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych, a ponad 4 mln zł dokłada budżet miasta - przypomniał K. Kokoszka.

- Do końca kwietnia 2019 r. wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu ma przedłożyć pozwolenie na budowę. Czekają nas kosztowne badania geologiczne, które ostatecznie stwierdzą, czy ten obiekt w tym miejscu może być usytuowany. Uwzględniając dotychczasowe inwestycje ekipy pana burmistrza Stefana Kolawińskiego nie jest wykluczone, że doczekamy się również takiej sytuacji, że będziemy musieli wnieść stosowne korekty do tego istniejącego projektu. Naszym zdaniem, moim zdaniem, ale też zdaniem wielu mieszkańców Bochni, usytuowanie tężni solankowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie boiska do piłki nożnej nie jest rozwiązaniem szczególnie szczęśliwym - stwierdził kandydat PiS na burmistrza Bochni.

Biblioteka

- Kolejny obiekt, też trochę wirtualny, do którego chciałbym w tej naszej podróży zabrać państwa dzisiaj to jest biblioteka. Stoimy vis-a-vis tego miejsca, w którym chcielibyśmy tę bibliotekę w przyszłości wybudować. Pomiędzy tymi dwoma pięknymi, ale zniszczonymi zabytkowymi budynkami, w których przed laty znajdowały się stajnie salinarne, chcielibyśmy stworzyć przestrzeń nowoczesnej, otwartej biblioteki. Bardziej rozumianej jako centrum kulturalne niż tradycyjnej biblioteki, w której pożycza się tylko książki i gromadzi materiał drukowany na papierze. Nowoczesna biblioteka to centrum kulturalne, w którym dominującą rolę pełni kształtowanie społeczeństwa informacyjnego - mówił Krzysztof Kokoszka.

- Chcemy, żeby w tej przestrzeni nowoczesnej biblioteki, przed którą się znajdujemy trochę wirtualnie, znalazła się tradycyjna wypożyczalnia książek, ale również wypożyczalnia audiobooków i nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt audiowizualny. Sala, w której będzie można przeprowadzić różnego rodzaju konferencje, spotkania, briefingi, imprezy, uroczystości, pogadanki. Chcielibyśmy, żeby również w tej przestrzeni nowoczesnej biblioteki jako centrum kultury znalazły się pracownie tematyczne, ale chcielibyśmy również na bazie tej biblioteki stworzyć centrum organizacji pozarządowych. Miejsce, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych mogliby się spotykać, korzystać z materiałów biurowych, z komputerów, internetu, a także uzyskać fachową poradę - przekazał K. Kokoszka.

Rewaloryzacja Plant

- Podróżujemy po Plantach Salinarnych, czyli historycznym, zabytkowym, wpisującym się w historię Bochni przepięknym parku. Widzimy, że ten park na dzień dzisiejszy jest trochę zniszczony. Wymaga odnowienia, rewaloryzacji. Wiem, że jest plan rewitalizacji Plant Salinarnych, który na obecną chwilę opiewa na ponad 14 mln zł. Nie stać nas na taką inwestycję. Nie stać nas na rewolucję, bo mówiąc o Plantach mówimy o miejscu unikatowym w skali Europy, jeśli chodzi o obiekt salinarny. Mówimy o miejscu, w którym pośród starodrzewia znajdują się stare zabytkowe obiekty, które kiedyś służyły wydobyciu soli w naszym mieście - mówił Krzysztof Kokoszka.

- Mieszkańcy Bochni oczekują od nas prostych, ale skutecznych rozwiązań w parku salinarnym. Oczekują wyremontowania wszystkich alejek, które poprowadzone będą po starych szlakach. Oczekują od nas kosmetyki zieleni, przycięcia drzew, krzewów, nasadzenia nowych roślin, oczekują nowego oświetlenia, śmietników, nowoczesnych ławeczek, a przede wszystkim dostępu do publicznych toalet - kontynuował kandydat na burmistrza Bochni.

Szyb Sutoris

- Ściśle z Plantami wiąże się również usytuowany nieopodal tego miejsca szyb Sutoris. Ten związek jest poprzez ruch turystyczny. Chcielibyśmy, żeby to miejsce, w którym jesteśmy, czyli Planty Salinarne, ale również szyb Sutoris, służyły nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale również wszystkim osobom, które turystycznie odwiedzają nasze miasto. Moim zdaniem, a także wielu mieszkańców Bochni, ale przede wszystkim osób, które prowadzą działalność gospodarczą w centrum naszego miasta, szyb Sutoris musi przywrócić swoją działalność turystyczną - powiedział Krzysztof Kokoszka.

- Z tego co się orientuję to kopalnia soli w sposób ciągły przygotowuje się do realizacji tego zadania. W nieodległym czasie przy szybie Sutoris zostały wykonane schody, którymi można zejść do wnętrza kopalni, a które będą udostępniane wszystkim aktywnym turystom. Myślę, że wspólnie z kopalnią soli, obecnym tutaj panem prezesem (Zbigniewem Rojkiem), ale również mieszkańcami Bochni, uda nam się wypracować plan, który spowoduje, że ożywimy turystycznie centrum naszego miasta - zakończył Krzysztof Kokoszka.

comments powered by Disqus

Najnowsze