Wydarzenia

Artur Gondek przedstawił pełny program wyborczy

Tomasz STODOLNY

W poniedziałek w południe kandydat na burmistrza Bochni Artur Gondek, popierany przez Kukiz'15 i partię Wolność, przedstawił dziennikarzom swój pełny program wyborczy. Oprócz zniesienia nocnej prohibicji, likwidacji straży miejskiej i zwiększenia puli budżetu obywatelskiego, o których mówił na wcześniejszych spotkaniach z prasą, tym razem poruszył także tematy z takich obszarów jak finanse, kultura, zdrowie, czy komunikacja.

W konferencji prasowej oprócz Artura Gondka uczestniczyli poseł na sejm Norbert Kaczmarczyk z Kukiz'15, Radosław Macoń - lider formacji na terenie powiatu bocheńskiego oraz kandydaci do rady miasta i powiatu.

Finanse

W obszarze "Finanse" młody kandydat na burmistrza proponuje m.in. "ograniczenie, a docelowo zakaz zadłużania miasta", audyt i ewentualne połączenie miejskich spółek (BZUK, MPWiK oraz MPEC) oraz obniżenie podatków od nieruchomości i środków transportu. Sporo mówiono o konieczności sprowadzania nowych inwestorów do Bochni i utworzenia w urzędzie miasta specjalnej komórki, zajmującej się ich obsługą i "prowadzeniem za rączkę".

Kultura

Artur Gondek nie ma wątpliwości: - Trzeba zwiększyć liczbę wydarzeń kulturalnych w mieście. Trzeba jeszcze bardziej wykorzystywać halę widowiskowo-sportową w Bochni oraz amfiteatr na Uzborni. Kandydat postuluje także odbudowę zamku żupnego. - Warto się też zastanowić nad festiwalami kulturowymi, które możnaby w Bochni organizować.

Przyjazny urząd

Kandydat postuluje, aby dokumenty i instrukcje dotyczące załatwiania spraw mieszkańców były sformułowane w przejrzystej formie, łatwe do wyszukania i dostępne w Internecie. Po raz kolejny Artur Gondek mówił o konieczności reorganizacji pracy urzędu miasta (przy czym podkreślał, że nie chodzi o "falę zwolnień"). Wskazywał też na konieczność zatrudnienia audytora oraz dopasowania godzin pracy urzędu do oczekiwań mieszkańców.

Społeczeństwo

W tym punkcie kandydat przywołał omawianą już na wcześniejszej konferencji prasowej sprawę zniesienia nocnej prohibicji, a jako drugi postulat wymienił stworzenie strefy rekreacyjnej przy BSAG.

Sport

W zakresie sportu podkreślono konieczność zwiększenia środków na finansowanie BKS tak, by po 4-5 latach dojść do kwoty 1 mln zł. - Równocześnie sponsorzy, widząc dobre wyniki, sami zainteresują się naszym klubem sportowym - przekonywano. Wskazano także na konieczność "zrównoważonego finansowania innych dyscyplin" m.in. piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

Infrastruktura

W zakresie infrastruktury wskazano na konieczność budowy park and ride. Radosław Macoń ocenił, że może on powstać w ciągu 2-3 lat. W tym punkcie wskazano również na konieczność uspokojenia ruchu w centrum miasta poprzez zamknięcie dwóch ulic przy rynku, wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum oraz połączenie ul. Brzeźnickiej z DK94. Jako ważną kwestię uznano usprawnienie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca

W obszarze "współpraca" wskazano na konieczność poprawienia relacji ze starostwem powiatowym, zacieśnianie więzów z obecnymi miastami partnerskimi i poszukiwanie nowych, współpracę z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi. Pojawiła się także propozycja mianowania pełnomocnika ds. lobbingu.

Zdrowie

Tu wymieniono wdrożenie projektu edukacyjnego dla rodziców i dzieci na temat profilaktyki zdrowia, konieczność powstania w Bochni pracowni diagnostycznej rezonansu magnetycznego, utworzenie oddziału neurologii oraz próby zagospodarowania pod kątem usług zdrowotnych budynku starego pogotowia ratunkowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

Komunikacja

Artur Gondek chciałby rozbudowy komunikacji miejskiej i dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców. Postuluje też "darmową komunikację", choć zaznacza, że ponieważ "nie istnieje coś takiego", to należy starać się o dopłaty ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Podczas konferencji zasygnalizowano też konieczność reorganizacji zasad płatnego parkowania. - Parkingi były darmowe przez bardzo długi okres czasu i każdy był z tego zadowolony oraz umiał się odnaleźć w tej sytuacji - wskazują kandydaci z Kukiz'15. Podkreślono konieczność budowy dworca autobusowego w okolicy dworca kolejowego.

Bezpieczeństwo

W zakresie bezpieczeństwa kandydat wskazał konieczność likwidacji straży miejskiej i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób środków na wsparcie policji oraz doświetlenie miasta i przejść dla pieszych.

* * *

Radosław Macoń podkreślał, że na konferencji wymieniono tylko te tematy, które realnie można załatwić w najbliższej kadencji: - Nie będziemy państwa oszukiwać jak nasi kontrkandydaci.

Pytanie o wykształcenie

Pod koniec konferencji padło pytanie o wykształcenie kandydata. - Jestem teraz na etapie studiów (dopytany sprecyzował, że to "inżynieria ochrony środowiska"), natomiast jeśli chodzi o pracę to jestem kierownikiem działu IT w sektorze prywatnym.

Drugie pytanie dotyczyło pomysłu na pozyskiwanie nowych terenów, które można byłoby oferować inwestorem. Artur Gondek chciałby poszerzać BSAG na wschód, kupując działki od gminy Rzezawa.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze