Wydarzenia

Kandydaci do RADY POWIATU BOCHEŃSKIEGO - poznaj ich!

Publikacja sfinansowana ze środków KW PSL

21 października br. mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego zdecydują o tym kto, przez najbliższą kadencję, będzie zasiadał w Radzie Powiatu – reprezentując interesy społeczności. Decyzja podjęta przy urnie wyborczej przesądzi o tym jak będzie rozwijała się Bocheńszczyzna oraz czy i jakie inwestycje będą realizowane.Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów do Rady Powiatu Bocheńskiego (lista PSL).

Okręg: MIASTO BOCHNIA


1. WĘGRZYN Ludwik Kajetan

Lat 65, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Długoletni samorządowiec, Starosta Bocheński, Prezes Związku Powiatów Polskich, Członek Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

2. HOŁDA Robert Józef
Lat 43, magister ekonomii, dyrektor Krytej Pływalni w Bochni, pełnomocnik samorządu miasta i powiatu ds. ŚDM 2016, radny powiatowy kadencji 2014-2018. Żonaty, tata czwórki dzieci, katolik, bezpartyjny.

3. MYŚKÓW-SKOCZEK Beata Maria
Lat 55, lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, absolwentka ŚUM w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Zatrudniona w SPM ZOZ w Bochni. Prowadzi własny gabinet lekarski.

4. SZYMCZYK Bogdan Janusz
Lat 50, urodzony w Bochni. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ordynator Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Bochni. Żonaty, tata dwójki dzieci.

5. SROKA-BARBACH Bogumiła Małgorzata
Wykształcenie wyższe, nauczyciel PSP nr 5 w Bochni, wiceprezes Towarzystwa Sportowego MOSiR, wiceprezes Stowarzyszenia EUROPA LINGUA – Klub PICKWICKA.

6. SUMARA Jerzy Jan
Lat 65, wykształcenie wyższe pedagogiczne, absolwent Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, studia podyplomowe: Informatyka w szkole, Zarządzanie oświatą. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bochni.

7. CHOLEWA Małgorzata Bożena
Lat 57, wykształcenie wyższe - AGH w Krakowie. Studia podyplomowe z matematyki oraz fizyki na UJ. Od 29 lat nauczyciel fizyki i wychowawca w bocheńskich szkołach.

8. JASZCZYŃSKI Artur Grzegorz
Lat 48, wykształcenie wyższe. Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Żonaty, tata trójki dzieci.

9. SKIMNA Joanna Karolina
Lat 37, absolwentka Wydziału Finansów UE w Krakowie oraz kilku studiów podyplomowych. Wychowawca oraz specjalista ds. administracyjnych w placówce typu socjalizacyjnego. Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dziecka i Rodziny w Bochni.

Okręg: GMINA BOCHNIA


1. RUDKA Rafał Henryk

Lat 40, absolwent AGH oraz kilku studiów podyplomowych. Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego; kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich; redaktor naczelny Dziennika Warto Wiedzieć.

2. PILCH Mariola Maria
Lat 47, zam. Siedlec, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe pedagogiczne i podyplomowe, nauczyciel w ZS nr 1 w Bochni. Prezes stowarzyszenia, inicjatorka i wolontariusz wielu przedsięwzięć społecznych, bezpartyjna.

3. RACZYŃSKI Jerzy
Lat 62, prowadzi działalność gospodarczą, od 1994 r. sołtys wsi Łapczyca, radny I, II, III i IV kadencji Rady Powiatu Bocheńskiego.

4. CHOLEWA Renata Janina
Lat 53, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz kilku studiów podyplomowych. Mieszkanka, a obecnie sołtys Majkowic, wieloletni pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni.

5. PAJOR Daniel
Lat 41, absolwent Politechniki Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii Technicznej i Komputerowej. Od 2001 roku prowadzi prywatną działalność gospodarczą.

6. POLAK Beata Anna
Lat 26, mgr pielęgniarstwa na PWSZ w Tarnowie. Członek Senatu uczelni. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016, animator dzieci i młodzieży. Pracownik Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Okręg: GMINA I MIASTO NOWY WIŚNICZ


1. KOZIOŁ Tadeusz

Lat 52. Przedsiębiorca i rolnik. Sołtys Chronowa. Prezes Honorowy LKS "Gryf". Komendant OSP w Chronowie. Przewodniczący Rady Odnowy Kościoła w Chronowie. Prezes Zarządu Gminnego PSL w Nowym Wiśniczu, Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL.

2. DZIADOŃ Katarzyna Otylia
Lat 31, zamieszkała w Leksandrowej. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, magister ekonomii. Mężatka i mama. Członek PSL.

3. DYMURA Jerzy Michał
Lat 47, zamieszkały w Starym Wiśniczu. Od 15 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Wiceprezes Klubu Sportowego „Ceramika” Muchówka. Wspierający działalność sportową oraz kulturową. Żonaty, ma dwóch synów.

4. TWORZYDŁO Iwona Teresa
Lat 53, zamieszkała w Królówce. Wykształcenie wyższe, plastyczka, producentka warzyw, bezpartyjna.

5. KRAKOWSKI Waldemar Ludwik
Lat 60, żonaty. Zamieszkały w Starym Wiśniczu. Dyrektor Banku Rzemiosła w Krakowie Oddział w Nowy Wiśniczu, Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Członek Władz Towarzystwa Bochniaków, Członek Władz Małopolskiego Związku Brydża Sportowego w Krakowie. Członek Zarządu Gminnego PSL.

Okręg: GMINY DRWINIA I RZEZAWA


1. PIEKŁO Tadeusz

Zamieszkały w Grobli. Emerytowany nauczyciel, długoletni dyrektor Zespołu Szkół w Grobli. Społecznik: Radny Powiatu w kadencji 2002-2006, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drwini, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Drwini.

2. SŁONINA Józef
Lat 65, zamieszkały w Borku. Radny Rady Powiatu Bocheńskiego obecnej kadencji. Były Wójt Gminy Rzezawa, były Radny i Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego. Członek OSP oraz PSL.

3. KLASA Anna Teresa
Sołtys Wsi Bieńkowice. Wolontariuszka akcji „Szlachetna Paczka”. Aktywny członek Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkowicach. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Członek PSL. Hobby: sport - głównie siatkówka i piłka nożna.

4. MARZEC Justyna Klaudia
Lat 39. Zamieszkała w Rzezawie. Gospodyni domowa. Mężatka. Mama czwórki dzieci.

5. KOTOWICZ Marcin Przemysław
Lat 31, zamieszkały w Bieńkowicach. Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca - rolnik. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha oraz zakład masarski "Wędliny Wiejskie Kotowicz".

6. BEDNARZ Luiza Elżbieta
Lat 34, zamieszkała w Jodłówce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2013 r. główna księgowa w międzynarodowej firmie. Prowadzi także własne biuro rachunkowe. Mężatka, mama 2,5 letniej Hani.

Okręg: GMINY LIPNICA MUROWANA, ŁAPANÓW, TRZCIANA I ŻEGOCINA


1. DROŻDŻAK Ryszard

Lat 43, zam. Kamyk. Doktor inżynier. Radny oraz Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Bocheńskiego. Przedsiębiorca i społecznik. Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni.

2. GORYL Tadeusz Szymon
Lat 67, zam. Lipnica Murowana. Długoletni pracownik Gminy Lipnica Murowana. Działacz społeczny, młodzieżowy i ludowy. Prezes Zarządu Gminnego PSL w Lipnicy Murowanej oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni.

3. BŁONIARZ Jerzy
Wykształcenie wyższe - ekonomiczne. Długoletni Wójt Gminy Żegocina. Samorządowiec i społecznik.
„Potrafię Służyć Ludziom”.

4. TRACZ Mirosława Władysław
Mieszkanka Leszczyny. Przedsiębiorca – wspólnie z mężem prowadząca gospodarstwo ogrodniczo-sadownicze oraz zajmująca się handlem.
„Jestem kobietą zaradną i zdyscyplinowaną. Lubię nowe wyzwania”.

5. OPIELA-WILK Monika Katarzyna
Lat 41 lat. Mężatka, mama dwóch córek. Technik ekonomista i animator kultury. Od lat czynnie związana z ZHP, obecnie komendantka Hufca ZHP Bochnia i drużynowa Gromady Zuchowej i Drużyny Harcerskiej działających w Łapanowie.

6. WŁUDYKA Anna
Lat 63, zam. w Rajbrocie. Długoletni pracownik Urzędy Gminy w Nowym Wiśniczu oraz w Lipnicy Murowanej. Była sołtyska wsi Rajbrot.

7. PASZKOT Michał
Mieszkaniec gminy Łapanów, doświadczony działacz samorządowy. Lubi pracować dla innych i czerpie radość z osiągniętych sukcesów.
„Moją pasją jest piękno i tradycja kultury ludowej”.

* * *

Deklaracja Programowa dla Powiatu Bocheńskiego ww. kandydatów dostępna jest poniżej.

Zobacz: Deklaracja Programowa [.PDF]

Najnowsze