Wydarzenia

Szczegóły programu wyborczego burmistrza Stefana Kolawińskiego

Mirosław CISAK

W zaprezentowanym w czwartek przez burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego programie na lata 2018-2023 jest kilka punktów, które były wcześniej w jego programach na kadencje 2010-2014 i 2014-2018. Poniżej przypomnienie wszystkich programów wyborczych S. Kolawińskiego oraz program na lata 2018-2023 - uzupełniony o opisy i cytaty z czwartkowej konwencji wyborczej.

Lata 2010-2014

W 2010 roku Stefan Kolawiński obiecał zrealizować program, który zapisał w 13 punktach:

1. Strategiczna dla Bochni budowa łącznika z autostradą A4, bez którego nasze miasto będzie stopniowo zamierało między Niepołomicami a Brzeskiem.

2. Przygotowanie infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej.

3. Działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej miasta poprzez zracjonalizowanie wydatków, zdecydowany nacisk na pozyskanie środków unijnych, wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów finansowania inwestycji.

4. Radykalna poprawa układu komunikacyjnego Bochni - dokończenie budowy drogi KN-2, tak aby spełniała ona pierwotne założenia, scalenie miejskich przewoźników w jeden podmiot, budowa parkingów przy ul. Floris, na pl. Okulickiego i obok siedziby ZUS, zainicjowanie dyskusji na temat przeniesienia ruchu kołowego drugim wiaduktem nad torami kolejowymi.

5. Działania przeciwpowodziowe - regulacja cieków wodnych i kanałów odprowadzających wody opadowe.

6. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bochni, rewitalizacja Plant Salinarnych, budowa tężni solankowej.

7. Podjęcie działań na rzecz poszerzenia obszaru administracyjnego Bochni.

8. Ułatwienie dostępu do miejskiej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży i innych mieszkańców.

9. Wsparcie wszelkich inicjatyw prowadzących do zwiększenia ilości placówek przedszkolnych.

10. Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w miejscach zagrożonych przestępczością.

11. Inicjowanie działań mających na celu uregulowanie kwestii estetyki reklam, szyldów i elewacji budynków w centrum miasta.

12. Nacisk na edukację dotyczącą segregowania śmieci.

13. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta.

W ocenie redakcji Bochnianin.pl program na lata 2010-2014, czyli pierwszą kadencję burmistrza Stefana Kolawińskiego, nie został zrealizowany nawet w połowie. Uznaliśmy, że w 100 procentach udało się wykonać zaledwie trzy zadania. Trzy kolejne punkty można było uznać za „częściowo zrealizowane”, ale reszta (siedem) nie doczekała się realizacji. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Lata 2014-2018

W 2014 roku burmistrz Bochni Stefan Kolawiński walcząc o drugą kadencję skierował do wyborców obietnice spisane w 15 punktach. Były podzielone na dwa bloki: rozwój (9) i bezpieczeństwo (6). Hasła zostały najpierw przedstawione krótko, w kilku słowach (poniżej). Do tego dołączone były rozwijające opisy. Cały program na lata 2014-2018 wraz z opisami można przeczytać TUTAJ.

„Rozwój”

1. Pozyskiwanie kolejnych inwestorów na obszar Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
2. Budowa mieszkań socjalnych dla rodzin najbardziej potrzebujących
3. Doprowadzenie do wykonania łącznika między autostradą a drogą krajową 4 (94)
4. Dalsze aktywne pozyskiwanie środków unijnych
5. Rewitalizacja plant salinarnych – budowa tężni solankowej
6. Stworzenie budżetu obywatelskiego
7. Dalsza poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej (w tym II etap KN-2 + łącznik-965)
8. Przyjazne podejście do inwestorów
9. Kontynuacja poprawy estetyki miasta, a w szczególności jego centrum (w tym basen odkryty)

„Bezpieczeństwo”

10. Kontynuacja rozbudowy monitoringu
11. Budowa drogi wzdłuż rzeki Raba
12. Dokończenie budowy kanalizacji opadowej
13. Uregulowanie i oczyszczenie koryta potoku Gróbka oraz Babica
14. Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży
15. Budowa ścieżek rowerowych

Biorąc pod uwagę opisy do obietnic wyborczych (można je zobaczyć TUTAJ) za całkowicie zrealizowane można uznać 5 obietnic (pkt. 1, 2, 4, 6 i 14), reszta jest albo częściowo zrealizowana (7, 8, 12, 13, 15), albo praktycznie w ogóle (3, 5, 9, 10, 11).

Nowy-stary program i niespodzianki

W obliczu niezrealizowania wszystkich punktów programu na kończącą się właśnie kadencję oczywiste było, że w programie Stefana Kolawińskiego na lata 2018-2023 pewne punkty zostaną przepisane. Tak stało się m.in. z budową łącznika autostradowego, rewitalizacją Plant Salinarnych i budową tężni solankowej, KN-2, czy kompleksem sportowo-rekreacyjny w Chodenicach (cztery lata temu była o tym mowa w opisie do punktu „Kontynuacja poprawy estetyki miasta...”).

Podczas czwartkowej konwencji wyborczej KWW Bochniacy dla Bochni burmistrz Stefan Kolawiński mówił również o potrzebie kontynuacji już rozpoczętych zadań, ale nie wpisanych do nowego programu wyborczego. Jednym z takich zadań jest budowa zbiornika retencyjnego na os. św. Jana.

Program na lata 2018-2023

Poniżej przypominamy program wyborczy Stefana Kolawińskiego na lata 2018-2023 uzupełniając go o opisy i cytaty z czwartkowej konwencji wyborczej.

1) Doprowadzenie do realizacji projektowania i wykonania II etapu łącznika między autostradą a drogą krajową nr 94.

To punkt, który nie tylko był obecny w poprzednich dwóch programach Stefana Kolawińskiego, ale jest obecny w programach wyborczych wszystkich kandydatów, i to nie tylko podczas obecnych wyborów.

Tłumacząc brak prac związanych z budową tej drogi burmistrz Stefan Kolawiński powiedział w czwartek: - Będzie skomunikowana Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, ale w dalszym ciągu będzie utrudniony dojazd do Stalproduktu. Nie możemy zapomnieć o wiodącym przedsiębiorstwie i musimy całą mocą dążyć do realizacji. Pominę już fakt, że pojazdy, które dowożą i wywożą surowce ze Stalproduktu rozjeżdżą nam część Bochni.

- To nie jest prawda, że drepczemy w jednym miejscu. Nie posunęliśmy się dużo do przodu, ale nie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. (...) Gdyby temat był łatwy, to już byłby zrobiony. To nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo decyzję środowiskową najpierw oprotestowali mieszkańcy, później jeden i to jest problem, bo to opóźnia wszystko - mówił Stefan Kolawiński.

2) Kontynuacja rewitalizacji Rynku, Plant Salinarnych.

- Planty Salinarne docelowo miały wartość ponad 19 mln zł. Na Rynek uzyskaliśmy dotację prawie 15 mln zł. W tej sytuacji nikt by nam nie dał takich pieniędzy o jakich marzymy na Planty Salinarne, ale jest bardzo prawdopodobne, że otrzymamy pieniądze na rewitalizację dwóch budynków, które są tam na środku Plant. Ten długi, w którym mieszkają jeszcze lokatorzy, ale kończymy już ich wyprowadzanie i ten maleńki, o który była awantura, gdzie w którymś momencie chcieliśmy zrobić ubikację, natomiast ostatecznie do tego nie doszło. Będzie to realizowane i tam ma powstać obiekt, który będzie uzupełnieniem tężni, tam ma powstać punkt informacji turystycznej i będzie kawiarnia. Ma to być miejsce, które będzie żyło. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wytrwale dążyli do pozyskania pieniędzy na resztę - powiedział Stefan Kolawiński.

3) Darmowa komunikacja miejska.

- Proponuję darmową komunikację miejską. Nie wierzcie w to, że jest darmowa, bo i tak wszyscy musimy zapłacić. Natomiast chcąc uniknąć biletów, kasowania, takich rzeczy, które w sumie są utrudnieniem trzeba wyliczyć ile ta komunikacja będzie kosztowała i z budżetu miasta dla naszej wewnętrznej firmy ustanowić taką rekompensatę, żeby na tym nie zarabiać, ale żeby firma nie dokładała do tego. Jeżeli będziemy dysponować większą liczbą autobusów, tworząc większą ilość linii, które będą szybciej obsługiwać pasażerów to z całą pewnością trzeba myśleć o tym, żeby znaleźć miejsca na drogach dojazdowych do miasta, tam wybudować parkingi, aby do centrum wjeżdżało mniej samochodów - mówił S. Kolawiński.

4) Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chodenicach, zespół basenów oraz boisk ze stadionem.

Burmistrz poinformował, że w Chodenicach nad Rabą miasto ma kilka hektarów gruntów. To tam miałby powstać kompleks sportowo-rekreacyjny z basenami, boiskiem do piłki nożnej, siatkówki, kortem do tenisa, a także… mini-pole golfowe. Stefan Kolawiński ostrożnie ocenił, że budowa ośrodka może rozpocząć się dopiero o wykonaniu rewitalizacji centrum miasta i Plant Salinarnych (z powodów finansowych).

5) Budowa mieszkań w trybie programu „mieszkanie plus”.

To kontynuacja budowy mieszkań socjalnych, ale z wykorzystaniem rządowego programu Mieszkanie+. - Miasto musi skorzystać z tego programu, jeśli zostanie on dopracowany, po to, żeby rozwiązać problem kilkudziesięciu rodzin, które mieszkają w niegodnych warunkach. Przykro jest mi poruszać ten temat, ale wybudowaliśmy budynek socjalny na kilkanaście mieszkań, ale to tylko kropla w morzu potrzeb - stwierdził Stefan Kolawiński.

6) Ukończenie budowy Tężni Solankowej wraz z boiskami sportowymi.

Umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu. Inwestycja prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ma być gotowa do połowy grudnia 2019 r. - Ta inwestycja, choć w założeniu dla mieszkańców, służy też temu, aby ściągnąć osoby z zewnątrz w pobliże Rynku. Chcemy, żeby toczyło się tam życie - zwrócił uwagę Stefan Kolawiński argumentując lokalizację tężni.

7) Budowa parkingów typu Smart Parking w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Burmistrz zamierza zainstalować w centrum miasta parkingi dźwigowe. To rozwiązanie, które na małej przestrzeni pozwala na zaparkowanie większej liczby pojazdów. Z koncepcją smart parkingu przy dworcu kolejowym radni mieli okazję zapoznać się dwa lata temu. Relację można zobaczyć TUTAJ.

8) Dokończenie budowy KN-2.

- Jesteśmy w trakcie realizacji (pierwszego odcinka II etapu - przyp. red.), są opóźnienia, ale ta droga ruszy w tym roku. Ruszy jej początkowy fragment, natomiast drugi fragment jest w projektowaniu i ten etap projektowania zostanie zakończony do końca tego roku. Te rzeczy z poślizgiem, ale posuwają się do przodu. Ten rok jest bardzo specyficzny, bo nie zdarzało się w przeszłości, żebyśmy musieli powtarzać jeden przetarg kilka razy, bo nie ma wykonawcy albo jest tak drogo, że nie jesteśmy w stanie podołać - powiedział burmistrz S. Kolawiński.

9) Udostępnienie budynku organizacjom pozarządowym w ramach rewitalizacji miasta.

Propozycja dotyczy budynku na Plantach Salinarnych, który zostanie zwolniony przez obecnych mieszkańców. Po uzyskaniu dotacji na rewitalizację tego obiektu Stefan Kolawiński chce zlokalizować tam organizacje pozarządowe.

10) Dalsze, aktywne pozyskiwania środków unijnych na szereg projektów komunikacyjnych, rewitalizacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.

Stefan Kolawiński zapewnił o dalszym pozyskiwaniu środków unijnych: - W ciągu ostatnich czterech lat zespołowi urzędu miasta udało się ściągnąć pieniądze dotacyjne w wysokości ponad 31,5 mln zł. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Tak na oko to dużo. Czy można było więcej? Na pewno tak, tylko problem znowu polega na tym, ile my możemy dać do tych 31,5 mln zł. Trzeba do tego podchodzić rozważnie.

11) Urządzenie dwóch parków przy os. Niepodległości i na Smykowie ze skateparkiem.

Zdaniem Stefana Kolawińskiego Park Uzbornia oraz rewitalizacja „kolejki” to za mało… - Proponuję zapoczątkowanie Parku na Smykowie, dla którego został zarezerwowany teren ok. 2 ha, który powinien zostać wyposażony w alejki, ławki i nasadzenia drzew. W tym miejscu proponuję również budowę skateparku, po konsultacjach z tą grupą, która szaleje u nas na Uzborni. Proponuję w pobliżu największego osiedla w Bochni, czyli os. Niepodległości, skorzystanie z działek miejskich, które mamy w zasobie i również stworzenia miejsca dla wypoczynku mieszkańców tego osiedla - powiedział Stefan Kolawiński.

12) Stworzenie parku linowego przy trasie Turisticus (na "kolejce").

Obecnie trwa realizacja projektu "TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni", którego główną częścią jest zagospodarowanie terenów tzw. "kolejki" (zdjęcia można zobaczyć TUTAJ). Uzupełnieniem „oferty tego miejsca” ma być park linowy.

comments powered by Disqus

Najnowsze