Wydarzenia

Gmina Bochnia w trosce o najmłodszych

Artykuł promocyjny

W Gminie Bochnia realizowane są przedsięwzięcia dedykowane najmłodszym jej mieszkańcom. Nowe, kolorowe miejsca zabaw, powstały już przy przedszkolach i świetlicach. Zostały też już zawarte kolejne umowy z wykonawcami na wykonanie placu zabaw w Gorzkowie, Gawłowie, Nieszkowicach Wielkich, Zatoce i Cikowicach. Wartość tych inwestycji to ponad 1,2 mln zł a część tej kwoty stanowią pozyskane środki unijne i rządowe.

Kolejne place zabaw, których tak bardzo brakowało w Gminie Bochnia, powstaną w Ostrowie Szlacheckim, Buczynie, Stanisławicach, Proszówkach i Baczkowie. Już wkrótce z tych nowych instalacji bezpiecznie będą mogły korzystać dzieci.

- O nowe place zabaw prosili sami mieszkańcy gminy, dla których brak miejsc, w których ich pociechy mogłyby beztrosko spędzać czas, stanowił niemały problem. Zawsze staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przyznaję, że takie obiekty są bardzo potrzebne. Place zabaw to gwarancja miejsca do aktywności fizycznej i prawidłowego rozwoju dzieci. Mam pewność, że dzięki tym inwestycjom, uda nam się wywołać szeroki uśmiech na buziach wielu dzieci - mówi Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia

Realizacja tych projektów sprawi, że prawie w każdym sołectwie będą teraz nowoczesne place zabaw, udostępnione dla wszystkich mieszkańców.

W ostatnim czasie w Gminie Bochnia zostały również rozbudowane i zmodernizowane pomieszczenia przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gawłowie, dokończono rozbudowę budynku przedszkola w Proszówkach, wyremontowane zostało przedszkole w Cikowicach, Nieszkowicach Wielkich oraz wymieniono stolarkę okienną w przedszkolu w Łapczycy.

- W tym roku otrzymaliśmy 2,1 mln unijnego dofinansowania w ramach programu rewitalizacji m.in. na remont i modernizację przedszkola w Moszczenicy i budowę nowoczesnego budynku przedszkola w Bogucicach. Obecnie trwa postępowanie przetargowe - dodaje wójt Marek Bzdek. - Modernizacja i budowa tego typu placówek pozwoli na wsparcie młodych rodziców i zapewni możliwość komfortowego powrotu do pracy młodym mamom z terenu Gminy Bochnia.

Najnowsze