Wydarzenia

Bochnia: Zasady umieszczania reklam wyborczych. Na co pozwala "uchwała krajobrazowa"?

Tomasz STODOLNY

Bocheński magistrat rozesłał dziś do mediów notatkę z informacjami dotyczącymi zasad umieszczania reklam wyborczych w przestrzeni publicznej. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, kampania wyborcza trwa.

"Migawka" z kampanii wyborczej sprzed 4 lat.

Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) dopuszcza się umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Właściciele i zarządcy nieruchomości przy ewentualnym wyrażaniu zgód powinni mieć na uwadze zapisy Uchwały Nr XLII/397/18 Rady Miasta Bochnia z 22 lutego 2018 r. w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, dotyczące zasad sytuowania reklam wyborczych.

Zgodnie z wyżej wymienioną „uchwałą krajobrazową Bochni” dopuszczalne są następujące ekspozycje reklam wyborczych:

- na darmowych nośnikach, wyznaczonych przez UM Bochnia zgodnie z kodeksem wyborczym,

- na słupach ogłoszeniowych - istniejących (gminnych i prywatnych),

- na słupach ogłoszeniowych – nowych,

- na tablicach informujących - istniejących, wolnostojących prywatnych,

- na tymczasowych nośnikach reklamowych na indywidualnej konstrukcji, w odległości 1m od ogrodzeń,

- na potykaczach,

- na konstrukcjach indywidualnych w pasach drogowych, przy zachowaniu przepisów ustawy o drogach publicznych,

- na konstrukcjach indywidualnych na parkingach,

- na konstrukcjach indywidualnych na skwerach i przydrożnych zieleńcach,

- na platformach mobilnych z wyjątkiem sytuowania na placach miejskich i w parkach,

- w przypadku organizacji imprezy miejskiej w trakcie kampanii wyborczej - zgodnie z rozumienie par.5.1, pkt 5) możliwość umieszczania reklam zgodnie z par. 9,

- w strefie 3, w rejonach skrzyżowań dróg komunikacji kołowej, zgodnie z par.21.1, pkt 15),

- dopuszczone są reklamy remontowo - budowlane na rusztowaniach do stosowania w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,

- uchwała nie dotyczy terenów zamkniętych w tym kolejowych (jeśli kandydat uzyska zgodę na powieszenie baneru wyborczego np. na stacji PKP - uchwała reklamowa się do tego nie odnosi).

comments powered by Disqus

Najnowsze