Wydarzenia

Ponad 8 mln zł dotacji na rozbudowę drogi powiatowej z Bochni do Bogucic

tim

W środę starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, członek zarządu Rafał Rudka oraz skarbnik Jadwiga Szeląg podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Sorysem na ponad 8 mln zł unijnego dofinansowania dla rozbudowy drogi powiatowej z Bochni do Bogucic.

Zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia - Bogucice” to II etap inwestycji Gawłów - Bogucice. Całkowita wartość projektu wynosi 10 677 644,29 zł.

Planowana inwestycja zakłada budowę sześciu zatok autobusowych, rozbudowę dziesięciu skrzyżowań, przebudowę 172 zjazdów, budowę chodników na dł. 0,124 km i ścieżek pieszo-rowerowych na dł. 3,424 km.

- Inwestycja ta pozwoli na wprowadzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo użytkowników drogi. Tym bardziej, że jest to ta część Bochni, powiatu bocheńskiego, w której znajdują się duże zakłady pracy, strefa aktywności gospodarczej, tereny służące rozwojowi. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi za te środki, wpisujące się w tą logiczną koncepcję całości. Usprawni to zapewne rozwój gospodarczy całego regionu - mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

W ramach projektu założono rozbudowę drogi na długości 3,344 km polegającą m.in. na: zwiększeniu szerokości jezdni do normatywu 6 m, korekcie łuków poziomych jezdni, zwiększeniu nośności z dopuszczalnym obciążeniem na oś obliczeniową 115 kN, kompleksowej przebudowie odwodnienia korpusu drogowego na całym zakresie rozbudowy, poprzez wykonanie kanalizacji opadowej o łącznej dł. 4199 m oraz przebudowę rowów na dł. 2504 m.

- Warto dodać, że jesteśmy jedynym powiatem z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, który otrzymał dofinansowanie w ramach przeprowadzonego naboru. Łącznie na terenie całego Województwa Małopolskiego dofinansowanie otrzymało 9 projektów - mówi Rafał Rudka, członek zarządu powiatu.

comments powered by Disqus

Najnowsze