Wydarzenia

Ulica Władysława Kiernika zmieniła nazwę na Jana Achacego Kmity

Mirosław CISAK

Od środy 1 sierpnia obowiązuje zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy w centrum Bochni dotąd noszącej im. Władysława Kiernika - teraz jej patronem jest Jan Achacy Kmita. Władze miasta nie zamierzają składać broni. Na 7 sierpnia zwołano sesję rady miasta, na której burmistrz poprosi radnych, aby upoważnili go do zaskarżenia zarządzenia wojewody.

Przypomnijmy: powołując się na ustawę o zakazie propagowania komunizmu oraz opinię Instytutu Pamięci Narodowej wojewoda małopolski wezwał bocheński samorząd do zmiany dotychczasowego patrona ulicy wskazując, że Władysław Kiernik „symbolizuje” ustrój totalitarny. Formalnie takiej zmiany powinna dokonać rada miasta - urzędnicy magistratu przygotowali więc projekt uchwały proponując, by Władysława Kiernika zastąpił jego wnuk - Adam Kiernik. Miała to być propozycja, która sprawiłaby, że „wilk będzie syty i owca cała”.

Dyktat wojewody oraz deprecjonowanie postaci Władysława Kiernika nie spodobało się jednak w lokalnym środowisku i rada miasta nie podjęła stosownej uchwały.

W tej sytuacji, zgodnie zresztą z tym czego się spodziewano, wojewoda małopolski (a konkretnie w jego zastępstwie wicewojewoda Józef Gawron) wydał zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy. Nie uczynił nim jednak Adama Kiernika, ale (czym zaskoczył wszystkich) Jana Achacego Kmitę...

Kim jest nowy patron?

Jan Achacy Kmita (data ur. nieznana, zm. ok. 1628) to polski poeta i tłumacz żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, tworzący głównie wierszowane utwory epickie i przekłady. Kmita był szlachcicem pochodzącym z Małopolski. Brał w udział w wojnach prowadzonych przez Stefana Batorego. Pełnił funkcję podżupnika bocheńskiego [za Wikipedią].

Skarga? Radni zdecydują

Na 7 sierpnia zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Bochnia. Jedynym punktem, poza otwarciem i zamknięciem obrad, jest „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Achacego Kmity w miejscowości Bochnia w gminie miasto Bochnia”.

Czytaj również:

Radni nie zmienią patrona ul. Władysława Kiernika
Co ma IPN do bochnianina Władysława Kiernika?

comments powered by Disqus

Najnowsze