Wydarzenia

Bochnia: Rozstrzygnięto przetarg na obsługę parkingów w strefie B

Mirosław CISAK

Magistrat rozstrzygnął przetarg na prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Bochni. Zainstalowanie parkometrów oraz samoobsługowych systemów parkingowych w strefie B będzie kosztowało 626,5 tys. zł.

Przetarg wygrała firma, która jako jedyna złożyła ofertę: Dropel spółka z o.o. ul. Jurajska 13, 32-082 Bolechowice. Cena to 626 500 zł.

Zamówienie dotyczy obsługi obszaru B (teren poza ścisłym centrum, mapka poniżej) oraz miejsc nie będących drogami publicznymi (razem ok. 350 miejsc parkingowych). Strefa A na razie nie jest brana pod uwagę z powodu rewitalizacji centrum miasta.

Wykonawca będzie musiał zainstalować minimum 25 parkometrów oraz samoobsługowe systemy parkingowe (szlabany wjazd/wyjazd, bileterki, terminale wyjazdowe, kasy automatyczne) na parkingach: plac gen. Kazimierza Pułaskiego oraz plac Bolesława Wstydliwego, a także zorganizować Biuro Obsługi SPP, w tym m.in. utworzyć stronę internetową z niezbędnymi informacjami dla kierowców.

Zgodnie z dokumentacją przetargową parkometry mają być zainstalowane do 30 września 2018 r., a obsługa systemu (m.in. pobieranie opłat, prowadzenie serwisu technicznego, prowadzenie kontroli uiszczania opłat za parkowanie) ma potrwać do końca 2020 r.

Zgodnie z dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej projektem umowy opłaty za postój będą stanowiły dochód miasta i będą trafiały na rachunek urzędu, a potem część środków będzie zwracana wykonawcy w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

Przypomnijmy, że o rewolucji parkingowej mówi się w Bochni już prawie półtora roku. W lutym 2017 roku radni przegłosowali uchwały, dzięki którym od 1 stycznia 2018 r. miały w Bochni obowiązywać nowe zasady parkowania (m.in. dwie strefy ze zróżnicowanymi stawkami opłat, a płatność dokonywana za pomocą parkometrów).

W grudniu zeszłego roku radni zgodzili się, aby zmiany zaczęły obowiązywać 1 czerwca 2018 r. Tego terminu również nie udało się dotrzymać. Ostatnio ustalono, że nowym terminem będzie 1 października 2018 r.

* * *

Uchwały przegłosowane w lutym 2017 r. dzielą centrum Bochni na obszary A i B. Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkometrów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament.

Poniżej uchwalone przez radnych stawki opłat.

OBSZAR A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta” dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

OBSZAR B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę.

comments powered by Disqus

Najnowsze