Wydarzenia

Trzy oferty w przetargu na rewitalizację centrum Bochni

Mirosław CISAK

Trzy oferty od firm wpłynęły w przetargu na rewitalizację centrum Bochni, czyli zadanie „Rynek OD-NOWA”. Dwie z nich są poniżej kwoty jaką zagwarantowano w budżecie miasta, dlatego podpisanie umowy i szybkie rozpoczęcie prac jest bardzo prawdopodobne.

W przetargu złożono trzy oferty:

1. Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WŁOMEX” Zygmunt Włodarczyk, ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków, 2) DYNAMIK Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków - 21 473 428,49 zł - 5 lat gwarancji;

2. Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie - 20 974 928,54 zł - 7 lat gwarancji;

3. Konsorcjum firm: 1) Budownictwo i Nieruchomości Broszkiewicz Przemysław, ul. Brodzińskiego 68, 32-700 Bochnia, 2) PBC Polska Spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Brodzińskiego 68, 32-700 Bochnia - 24 324 841,68 zł - 7 lat gwarancji.

Na sfinansowanie tego zadania miasto zabezpieczyło 22 412 130,00 zł.

Inwestycja ma być realizowana w trzech etapach:

Etap I

ul. Solna, ul. Sutoris, ul. Dominikańska, ul. Św. Kingi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie badań archeologicznych na płycie Rynku;

Etap II

ul. Wąska i Rynek z pierzejami północną, południową i wschodnią wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną;

Etap III

ul. Wolnica i ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakres robót obejmuje m.in.

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni,
- remont, przebudowa układu komunikacyjnego,
- budowa fontanny multimedialnej,
- budowa ekspozycji ruin ratusza,
- remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego,
- demontaż istniejących instalacji,
- przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
- remont i przebudowę sieci wodociągowej,
- remont i przebudowę sieci gazowej,
- remont i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- rozbudowę i przebudowę sieci elektrycznej (oświetlenie uliczne) wraz z zasilaniem infrastruktury technicznej,
- budowę i remont przyłączy wod-kan,
- budowa i montaż małej architektury,
- wycinki, nasadzenia drzew i krzewów,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Przetarg dotyczy wyłącznie robót budowlanych. Miasto ma już bowiem projekty i pozwolenia na budowę. Ostateczny termin na wykonanie zadania to 15 maja 2020 r., przy czym etap I do 20 grudnia 2018 r., etap II do 31 grudnia 2019 r., etap III do 15 maja 2020 r.

Ceny zaproponowane przez firmy biorące udział w przetargu nie będą jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Urzędnicy wezmą pod uwagę również gwarancję (z wagą 40%, a cena 60%).

Na realizację zadania „Rynek OD-NOWA” Bochnia otrzymała unijną dotację w wysokości ponad 14,6 mln zł. Uroczystego podpisania umowy dokonano 24 maja.

Czytaj również:
Prawie 15 mln zł na nowy Rynek. Podpisano umowę

comments powered by Disqus

Najnowsze