Wydarzenia

"Orlik" przy PSP7: Najpierw remont boiska do koszykówki

Mirosław CISAK

Możliwe, że do końca wakacji wymieniona zostanie nawierzchnia boiska do koszykówki przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni. W przetargu, który magistrat ogłosił na to zadanie zgłosiła się jedna firma. Jej oferta jest niższa niż kwota jaką zagwarantowało miasto.

Zadanie, na które ogłoszono przetarg, obejmuje wymianę nawierzchni na boisku „Orlik” do gry w koszykówkę i siatkówkę (poliuretan).

Miasto zamierza przeznaczyć na tę inwestycję 398 tys. zł. Jedyna oferta złożona w przetargu przez firmę „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom opiewa na kwotę 378 921,67 zł.

Firma chce udzielić 7 lat gwarancji i wykonać prace w ciągu 41 dni od podpisania umowy. Przy szybkim rozstrzygnięciu przetargu daje to szanse na zakończenie robót do końca wakacji.

Na razie nawierzchnia na znajdującym się obok boisku do gry w piłkę nożną (sztuczna trawa) nie będzie wymieniana. Dlaczego?

- Boisko do koszykówki jest w gorszym stanie niż boisko piłkarskie. W marcu wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach programu umożliwiającego remont istniejących boisk. Wytypowano „Orlik” przy PSP Nr 7, który składa się z dwóch boisk - do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu. W marcu na sesji Rady Miasta Bochnia wprowadzono zadanie do budżetu z wielkością środków zabezpieczających udział własny Urzędu Miasta. Rozstrzygnięcia o dofinansowaniu przez MSiT zapadną prawdopodobnie w okolicach września br. Żeby nie czekać na dofinansowanie miasto podjęło kroki dla wykonania ze środków własnych remontu boiska do koszykówki. Zabezpieczona w tym celu kwota w budżecie jest na to wystarczająca - tłumaczy Andrzej Koprowski z bocheńskiego magistratu.

- Realizacja remontu boiska do piłki nożnej będzie możliwa po uzyskaniu dotacji lub przesunięciu środków własnych, czego chcielibyśmy uniknąć mając możliwość otrzymania dofinansowania. Do wstępnego wrześniowego terminu, kiedy dowiemy się czy otrzymamy dotację, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, trzeba będzie dodać jeszcze minimum 1,5 miesiąca na przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - dodaje Andrzej Koprowski.

Kompleks boisk sportowych „Orlik” przy PSP nr 7 otwarto w 2009 roku.

comments powered by Disqus

Najnowsze