Wydarzenia

Matura 2018: Powiat bocheński na 2. miejscu w województwie

Mirosław CISAK

Maturzyści z powiatu bocheńskiego na drugim miejscu w województwie małopolskim pod względem zdawalności. Ich wynik to 89 proc., czyli identyczny jak rok temu, choć wtedy dał im pierwsze miejsce. Zdawalność w Polsce wyniosła 79,7 proc., a w województwie małopolskim 83,1 proc.

Fot. archiwum

We wtorek 3 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Maturzyści mogli zobaczyć swoje wyniki już po północy, ale później musieli i tak przyjść do szkoły po świadectwo.

Osoby, które z jednego egzaminu obowiązkowego nie uzyskały 30 proc. możliwych do zdobycia punktów, do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić już w sierpniu. W przypadku niepowodzenia w więcej niż jednym przedmiocie poprawka możliwa jest dopiero w przyszłym roku.

Wyniki ogólnopolskie

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło w Polsce 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 158 797 z liceów ogólnokształcących i 89 043 z techników.

Zdawalność w Polsce wyniosła 79,7 proc. (zdało 197 416 osób) - 85,3 proc. w liceach ogólnokształcących i 69,6 proc. w technikach. 36 715 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu (14,8 proc.), a reszta, czyli 13 709 (5,5 proc.) może zdawać dopiero za rok.

W zestawieniach pod uwagę brani są zdający w tym roku maturę pierwszy raz w terminie głównym i przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

Wyniki w woj. małopolskim

W województwie małopolskim do egzaminów przystąpiło 24 972 tegorocznych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, w tym 14 896 z liceów ogólnokształcących i 10 076 z techników. Zdało 20 758 osób (83,1 proc.) - 13 126 w liceach ogólnokształcących (88,1 proc.) i 7 632 w technikach (75,7 proc.). Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma 3 129 zdających (12,5 proc.), a 1 085 osób nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu (4,3 proc.).

Powiat bocheński na 2. miejscu

Po raz kolejny maturzyści z powiatu bocheńskiego zajęli miejsce w czołówce w zestawieniu obejmującym powiaty w województwie małopolskim. Tym razem ze zdawalnością 89 proc. zajęli 2. miejsce, zaraz za powiatem proszowickim (92 proc.). Warto jednak wziąć pod uwagę, że w powiecie bocheńskim do matury przystąpiło 820 osób, a w powiecie proszowickim tylko 83.

Zdawalność w liceach ogólnokształcących w powiecie bocheńskim wyniosła 89 proc. (437 osób). Lepiej było w powiecie gorlickim (94 proc.), wadowickim (94 proc.) i m. Kraków (90 proc.), a tak samo (89 proc.) w powiecie limanowskim, miechowskim i m. Nowy Sącz.

Z kolei zdawalność w technikach w powiecie bocheńskim wyniosła 88 proc. (383 osoby). Lepsi od nich byli tylko maturzyści z powiatu proszowickiego - 95 proc. (40 osób).

Zdawalność w województwie małopolskim (w nawiasach liczba zdających):

1. Powiat proszowicki - 92 proc. (83)
2. Powiat bocheński - 89 proc. (820)
3. m. Nowy Sącz - 87 proc. (2270)
4. m. Kraków - 86 proc. (7619)
5. Powiat limanowski - 86 proc. (1081)
6. Powiat wadowicki - 85 proc. (1068)
7. Powiat gorlicki - 85 proc. (752)
8. m. Tarnów - 84 proc. (2327)
9. Powiat olkuski - 84 proc. (745)
10. Powiat oświęcimski - 83 proc. (1189)
11. Powiat wielicki - 83 proc. (493)
12. Powiat chrzanowski - 82 proc. (573)
13. Powiat nowotarski - 81 proc. (1367)
14. Powiat brzeski - 79 proc. (478)
15. Powiat myślenicki - 77 proc. (899)
16. Powiat krakowski - 76 proc. (631)
17. Powiat suski - 75 proc. (561)
18. Powiat miechowski - 75 proc. (354)
19. Powiat nowosądecki - 73 proc. (591)
20. Powiat dąbrowski - 71 proc. (200)
21. Powiat tatrzański - 69 proc. (418)
22. Powiat tarnowski - 67 proc. (412)

Szczegółowe wyniki dotyczące poszczególnych szkół zostaną wkrótce opublikowane.

comments powered by Disqus

Najnowsze