Wydarzenia

Burmistrz Bochni po raz drugi bez absolutorium

Mirosław CISAK

Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński nie otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. W czwartek Rada Miasta nie przegłosowała uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok. Do wymaganej bezwzględnej większości zabrakło jednego głosu. To drugi taki przypadek w historii Bochni. Pierwszy również dotyczył Stefana Kolawińskiego...

Uchwała absolutoryjna była najważniejszym punktem czwartkowych obrad Rady Miasta Bochnia. Głosowanie poprzedziło odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej (pozytywne) i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bochnia (negatywne). Były też wystąpienia klubów radnych (Bochniacy dla Bochni, Prawo i Sprawiedliwość oraz Bocheńskie Porozumienie), burmistrza Stefana Kolawińskiego oraz dyskusja radnych.

Ostatecznie za podjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, 1 osoba była przeciwko, a 8 wstrzymało się od głosu.

Taka decyzja radnych nie rodzi żadnych konsekwencji dla burmistrza. Po pierwsze dlatego, bo jest to nie przegłosowanie uchwały ws. absolutorium, a nie przegłosowanie uchwały ws. nieudzielenia absolutorium. Po drugie, nawet gdyby radni podjęli uchwałę o nieudzieleniu absolutorium to nie ma mowy o rozpisywaniu referendum odwołującego burmistrza, bo do końca kadencji jest mniej niż 9 miesięcy (art. 28a ustawy o samorządzie gminnym).

Więcej na temat czwartkowej dyskusji w tym temacie wkrótce.

* * *

Podobna sytuacja miała miejsce dwa lata temu. Rada Miasta nie przegłosowała wtedy uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Stefana Kolawińskiego za 2015 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 8 radnych, 7 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu. Więcej na ten temat TUTAJ.

comments powered by Disqus

Najnowsze