Wydarzenia

Gmina Bochnia dopłaci mieszkańcom do usuwania azbestu

Artykuł promocyjny

Gmina Bochnia dostała prawie 220 tys. złotych z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców, którzy zdecydują się na usunięcie ze swoich domów pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest. Sami będą musieli pokryć zaledwie 15% kosztów demontażu.

W Gminie Bochnia od kilku lat istniała możliwość otrzymania dofinansowania na usunięcie pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest. W 2011 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę na mocy której mieszkańcy mogli się ubiegać o dofinansowanie w kwocie 500 zł na utylizację pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest ale tylko z budynków mieszkalnych.

- Z wydatków jakie gmina ponosiła w poprzedniej kadencji na utylizację azbestu wynika, że zainteresowanie mieszkańców tym tematem było znikome - mówi wójt Marek Bzdek. - Trudno mi powiedzieć z czego to wynikało. Być może kwota 500 zł była zbyt niska, bądź też ówczesny wójt nie wnioskował do Rady Gminy o zwiększenie środków w budżecie na ten cel.

W 2017 roku na wniosek wójta Marka Bzdeka rada gminy zwiększyła kwotę dofinansowania do 1000 zł oraz wprowadziła możliwość ubiegania się o środki do utylizacji wyrobów azbestowych również z dachów i elewacji z budynków gospodarczych, co na mocy wcześniej obowiązującej uchwały nie było możliwe.

- Po zmianie zasad dofinansowania w budżecie na 2017 rok, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, w trakcie roku zwiększone zostały środki na ten cel, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej możliwości. Często mieszkańcy z obawy przed dużymi kosztami podejmują się samodzielnego, a przez to nieprofesjonalnego demontażu dachu, narażając tym siebie i innych na wdychanie niebezpiecznych dawek rakotwórczej substancji. Dlatego, też zadaniem gminy jest edukowanie mieszkańców o konieczności usunięcia zaległych materiałów oraz wszelkich procedurach, które ułatwią im jak najszybsze usunięcie. Nie bez znaczenia jest też wyższe wsparcie finansowe nie tylko do samej utylizacji azbestu ale również do demontażu , odbioru i transportu. Myślę, że to wsparcie ze strony Gminy pomoże wielu osobom w podjęciu decyzji o usunięciu azbestu z domu czy budynku gospodarczego – podkreśla Marek Bzdek.

Gmina Bochnia poinformowała właśnie, że otrzymała dofinansowanie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bochnia”.

W ramach projektu mieszkańcy otrzymają dofinansowanie w wysokości 85% kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z dachów i elewacji zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarczych. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2020.

Łączna wartość projektu prawie 220 tys zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze