Wydarzenia

Rada Miasta Bochnia: Trzech radnych utworzyło nowy klub

Mirosław CISAK

W Radzie Miasta Bochnia funkcjonuje nowy klub radnych. To „Bocheńskie Porozumienie”, do którego należą radni Karol Klima, Zbigniew Włosiński i Robert Żelichowski. Teraz potrzebne będą wybory do komisji rewizyjnej, choć jej skład może się nie zmienić.

Fot. archiwum

O powstaniu nowego klubu poinformował podczas ostatniej sesji przewodniczący rady Jan Balicki.

- Informuję państwa, że wpłynęło do mnie pismo o takiej treści: „Szanowny panie przewodniczący, pragnę poinformować, iż zgodnie z §32 Statutu Gminy Miasta Bochnia trzech radnych w osobach: Karol Klima, Zbigniew Włosiński, Robert Żelichowski, którzy dotychczas należeli do klubu radnych „Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem” oraz klubu „Bochnia to Ty” postanowiło utworzyć nowy klub radnych pod nazwą „Bocheńskie Porozumienie”. Tym samym kluby, o których mowa powyżej, przestają istnieć. Przewodniczącym nowo utworzonego klubu został wybrany Karol Klima” - powiedział Jan Balicki, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Zgodnie z przywołanym §32 Statutu Gminy Miasta Bochnia minimalna liczba członków klubu to 2 radnych.

Oprócz Roberta Żelichowskiego w klubie „Bochnia to Ty” była radna Celina Kamionka, która teraz jest radną niezależną.

Radny Bogdan Kosturkiewicz zwrócił uwagę, że potrzebne są nowe wybory do komisji rewizyjnej. Członkami tej komisji są bowiem m.in. Zbigniew Włosiński i Celina Kamionka.

- Gratuluję utworzenia nowego klubu, ale chciałbym państwu zwrócić uwagę, że w związku z tym musimy zrobić nowe wybory do komisji rewizyjnej (zgodnie z §42 Statutu GMB w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów - przyp. red.). Być może wybierzemy te same osoby, ale taki jest regulamin. Nie wiem, czy państwo do końca to przemyśleli, ale oczywiście będę za tym, aby głosować na te same osoby - powiedział Bogdan Kosturkiewicz.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w 2014 r. z list Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Bochnia weszło 9 radnych (Bogdan Kosturkiewicz, Piotr Dziurdzia, Stanisław Dębosz, Michał Rojewski, Rafał Sroka, Krzysztof Sroka, Marek Gruca, Jan Balicki, Marek Bryg), KWW „Bochniacy dla Bochni” wprowadził 6 radnych (Bogusław Dźwigaj, Jan Mazur, Kazimierz Ścisło, Łucja Satoła-Tokarczyk, Jacek Kawalec, Marta Babicz), KWW „Bochnia Szansą dla Wszystkich” - 3 (Celina Kamionka, Robert Żelichowski, Eugeniusz Konieczny), KWW „Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem” - 2 (Zbigniew Włosiński, Karol Klima), a KWW „Razem Dla Bochni” - 1 (Adam Graboś).

Po wyborach utworzyły się 4 kluby:

„Prawo i Sprawiedliwość” (9 radnych): Bogdan Kosturkiewicz, Piotr Dziurdzia, Stanisław Dębosz, Michał Rojewski, Rafał Sroka, Krzysztof Sroka, Marek Gruca, Jan Balicki, Marek Bryg;

„Bochniacy dla Bochni” (8 radnych): Bogusław Dźwigaj, Jan Mazur, Kazimierz Ścisło, Łucja Satoła-Tokarczyk, Jacek Kawalec, Marta Babicz, Adam Graboś, Eugeniusz Konieczny;

„Bochnia to TY” (2 radnych): Celina Kamionka, Robert Żelichowski;

„Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem” (2 radnych): Zbigniew Włosiński, Karol Klima.

Teraz podział wygląda następująco:

„Prawo i Sprawiedliwość” (9 radnych): Bogdan Kosturkiewicz, Piotr Dziurdzia, Stanisław Dębosz, Michał Rojewski, Rafał Sroka, Krzysztof Sroka, Marek Gruca, Jan Balicki, Marek Bryg;

„Bochniacy dla Bochni” (8 radnych): Bogusław Dźwigaj, Jan Mazur, Kazimierz Ścisło, Łucja Satoła-Tokarczyk, Jacek Kawalec, Marta Babicz, Adam Graboś, Eugeniusz Konieczny;

„Bocheńskie Porozumienie” (3 radnych): Zbigniew Włosiński, Karol Klima, Robert Żelichowski;

radna niezależna: Celina Kamionka.

comments powered by Disqus

Najnowsze