Wydarzenia

Rewolucja parkingowa: Kolejna próba zmiany terminu

Mirosław CISAK

Urzędnicy chcą kolejnej prolongaty terminu wprowadzenia tzw. rewolucji parkingowej. Nowe zasady miały zacząć obowiązywać w Bochni od 1 czerwca, ale urząd do tej pory nie ogłosił nawet przetargu na operatora. Radnym zaproponowano nowy termin: 1 października 2018 r.

O rewolucji parkingowej mówi się w Bochni już prawie półtora roku. W lutym 2017 roku radni przegłosowali uchwały, dzięki którym od 1 stycznia 2018 r. miały w Bochni obowiązywać nowe zasady parkowania (m.in. dwie strefy ze zróżnicowanymi stawkami opłat, a płatność dokonywana za pomocą parkometrów).

W grudniu zeszłego roku radni zgodzili się, aby zmiany zaczęły obowiązywać 1 czerwca 2018 r. Już wiadomo, że tego terminu również nie uda się dotrzymać.

- „Prace nad przygotowaniem kompletnego wniosku do przetargu na zorganizowanie i obsługę nowej Strefy Płatnego Parkowania oraz konieczność dodatkowych uzgodnień z innymi organami np. ZDW w Krakowie spowodowały, że termin 1 czerwca 2018 r. na wprowadzenie nowej Strefy Płatnego Parkowania nie zostanie dochowany. W związku z tym, że obowiązująca uchwała traci moc 1 czerwca 2018 r., nie będzie możliwości pobierania opłat w dotychczasowy sposób.

W związku z powyższym proponujemy przyjęcie przedmiotowej uchwały przesuwającej termin uruchomienia nowej Strefy Płatnego Parkowania od 1 października 2018 r., co umożliwi dalsze pobieranie opłat parkingowych, do dnia rozpoczęcia funkcjonowania nowej Strefy Płatnego Parkowania opartej na systemie parkomatów” - wytłumaczono w projekcie uchwały przygotowanej na majową sesję.

Tematem zajmą się zapewne w czwartek radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a ostateczna decyzja należy do rady miasta. Najbliższą sesję zaplanowano na 24 maja.

* * *

Uchwały przegłosowane w lutym 2017 r. dzielą centrum Bochni na obszary A i B. Granice Strefy Płatnego Parkowania (SPP) będą wyznaczały następujące ulice: Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris, Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Obszar A: ul. Rynek (wszystkie strony), pl. św. Kingi (strona południowa, północna i łącznik), ul. Mickiewicza, ul. Solna, ul. Dominikańska, ul. Wolnica, ul. Rzeźnicka.

Obszar B: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka (część od ul. Regis), ul. Kowalska, ul. Bracka - pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera.

Opłaty w SPP mają być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kierowcy będą musieli płacić z góry za deklarowany czas postoju za pomocą parkometrów, przez płatność elektroniczną (lub sms), albo wykupując abonament.

Poniżej uchwalone przez radnych stawki opłat.

OBSZAR A:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł;
2. pierwsza godzina - 2,00 zł;
3. druga godzina - 2,50 zł;
4. trzecia godzina - 3,00 zł;
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;
6. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
7. abonament dwutygodniowy - 100,00 zł;
8. abonament miesięczny - 200,00 zł;
9. w strefie A zakaz lokalizowania zastrzeżonych miejsc postojowych, za wyjątkiem
bezpłatnego miejsca zastrzeżonego „koperta” dla HOSPICJUM - na czas nieokreślony.

OBSZAR B:

1. pierwsze 30 min. - 0,50 zł.;
2. pierwsza godzina - 1,50 zł;
3. każda kolejna godzina - 2,00 zł;
4. abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł, półroczny 50,00 zł, roczny 100,00 zł;
5. abonament dwutygodniowy - 75,00 zł;
6. abonament miesięczny - 150,00 zł;
7. zastrzeżone miejsce postojowe - 300,00 zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

comments powered by Disqus

Najnowsze