Wydarzenia

Negatywna opinia komisji rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza Bochni

Mirosław CISAK

Negatywna opinia komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Bochni za 2017 rok. Przyjęcie absolutorium rekomendowały dwie osoby, trzy były przeciwko. Ostateczną decyzję podejmie w czerwcu rada miasta.

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Bochni za 2017 rok było najważniejszym punktem wtorkowego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Bochni za 2017 rok i wystąpi z wnioskiem do rady miasta o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Za udzieleniem absolutorium zagłosowały dwie osoby: Celina Kamionka i Kazimierz Ścisło, przeciwko było trzech radnych: Bogdan Kosturkiewicz, Marek Bryg i Zbigniew Włosiński.

Radni zobowiązali przewodniczącego komisji rewizyjnej Bogdana Kosturkiewicza do przygotowania treści opinii, która trafi do regionalnej izby obrachunkowej.

- Będzie tam informacja odnośnie środków finansowych na zamówienia in-house. Będzie również informacja o tym, że nie udostępniono nam dokumentów dotyczących kosztów funkcjonowania stanowiska asystenta burmistrza. Będą wszystkie negatywne uwagi, które postaram się zawrzeć w tym uzasadnieniu. Odniosę się tylko i wyłącznie do liczb, do tego co nam przekazano - powiedział radny Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rady miasta. Sesję absolutoryjną zaplanowano na czerwiec.

* * *

Czym jest absolutorium?

Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą do sprawowania kontroli wykonania budżetu. Absolutorium powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu gminy (powiatu). „W orzecznictwie NSA od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności wójta (zarządu). Dlatego rada nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności wójta” (źródło: www.wspolnota.org.pl).

Zgodnie z art. 18a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym: „Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową”.

comments powered by Disqus

Najnowsze