Wydarzenia

Gmina Bochnia: Stanisław Bukowiec odpowiada na oświadczenie zastępcy wójta

Tomasz STODOLNY

Ostre stanowisko sformułowane przez zastępcę wójta gminy Bochnia Ewelinę Makowską, w którym m.in. poddała w wątpliwość kompetencje byłego wicewójta Stanisława Bukowca, szybko doczekało się odpowiedzi. Samorządowiec przesłał do redakcji Bochnianin.pl oświadczenie, które publikujemy poniżej.

Fot. archiwum

OŚWIADCZENIE

Z dużym zaskoczeniem przeczytałem oświadczenie pani wicewójt w sprawie mojej wypowiedzi na temat powołania nowej gminnej spółki [czytaj TUTAJ]. Każdy obywatel ma prawo do wyrażenia swojej opinii w sprawach publicznych. Nie rozumiem zatem ataku personalnego na moją osobę, zamiast odniesienia się do argumentów w tej sprawie.

1. Zupełnie chybione są zarzuty odnośnie nieznajomości finansów publicznych. Dla przypomnienia tylko podaję, że w samorządzie funkcjonuję od 1998 roku, sprawując w tym czasie funkcję Członka Zarządu Miasta Bochni, zastępcy Burmistrza Bochni, Zastępcy Wójta Gminy Bochnia. Czterokrotnie wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem wybierając na funkcję radnego Rady Miejskiej (dwa razy) i radnego Rady Powiatu (również dwa razy).

2. Ukończyłem Kurs na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i zdałem egzamin w ministerstwie. Dzięki tym uprawnieniom sprawowałem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RPK. Działo się to w najtrudniejszych dla tej firmy czasach po wycofaniu się dwóch gmin ze Związku Komunalnego, a następnie utworzenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Bochni.

3. W 2016 roku Ministerstwo Rozwoju, kierowane wówczas przez obecnego Premiera, powołało mnie na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego, zarządzającego Krakowską Specjalną Strefą Gospodarczą, w tym również bocheńską. Jestem dumny, że w tym czasie dzięki Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu do Bochni trafił potężny inwestor z Japonii – firma Mabuchi.

4. Od wielu lat – z przerwami na pracę w samorządzie – prowadzę z powodzeniem własną działalność gospodarczą i zaręczam, że zagadnienia związane z tym obszarem są mi doskonale znane. Warto podkreślić, że z własnej inicjatywy odszedłem z Urzędu Gminy na następny dzień po wyborach. Jak dawniej – prowadzę firmę i pracy mam sporo.

5. Nieprawdziwy jest argument dotyczący braku dbałości o finanse gminy. Proszę uprzejmie porównać na stronach BIP Urzędu Gminy chociażby wynagrodzenia moje i pani wicewójt na tym samym stanowisku. Uposażenie aktualnej wicewójt gminy jest o 30-40% wyższe. Obecne zarobki wójta i wicewójta gminy Bochnia należą do najwyższych w regionie.

6. Całkowicie chybiony jest zarzut braku konsultacji skarbnika ze mną. Konsultacje oczywiście były w obszarach, za które odpowiadałem w Gminie.

7. Praca na rzecz mieszkańców Gminy Bochnia była dla mnie zaszczytem. Starałem się ją wykonywać jak najlepiej, współpracując, a nie zastraszając pracowników. Dzięki tej współpracy zarówno z ówczesnym Panem Wójtem, jak i pracownikami Urzędu Gminy, w latach 2011-2014 oddaliśmy do użytku oczyszczalnię ścieków w Bogucicach, wybudowano zerwane podczas powodzi mosty wiszące na Rabie w Proszówkach, Damienicach i Majkowicach, powstało łącznie kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej m.in. w Bogucicach, Gawłowie, Buczynie, Stradomce, Nieszkowicach Małych, a także sieć wodociągowa w Nieszkowicach Wielkich.

8. Mimo tak dużych inwestycji zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosiło tylko ok. 8,5%, a deficyt Gminy 2,03 mln zł. Tymczasem w uchwale Rady Gminy z 24 kwietnia 2018 roku zapisano deficyt w wysokości 13 227 989,47 zł! A więc 6,5-krotnie większy niż na koniec poprzedniej kadencji. Warto dodać, że „ratując” budżet, obecne władze gminy wyemitowały obligacje w wysokości 9 mln zł! Za poprzednich kadencji obligacje nie były w ogóle emitowane.

9. Nadal podtrzymuję swoje negatywne stanowisko w sprawie powołania nowej gminnej spółki. Obym się mylił, że jest to droga do zaciągania nowych zobowiązań. Warto dodać, że kupując bazę na ul. Partyzantów gminna spółka RPK wydatkowała na ten cel prawie 6 mln zł netto, ale oddać musi już ponad 7 mln zł, a gwarantem spłaty jest Gmina Bochnia.

10. Mieszkańcom Gminy Bochnia życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Stanisław Bukowiec

Bochnia, 11 maja 2018 roku

comments powered by Disqus

Najnowsze