Wydarzenia

Problemy z przetargami. Wysokie koszty ograniczą inwestycje?

Tomasz STODOLNY

W kolejnym postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Urząd Miasta Bochnia oferty wykonawców znacznie przewyższają kwotę przewidzianą na inwestycję. To nie tylko problem bocheński, ale narastające od zeszłego roku zjawisko ogólnokrajowe. Może się okazać, że w roku wyborczym samorządy będą musiały rezygnować z niektórych inwestycji, bo nie będą w stanie ich sfinansować.

W poniedziałek w magistracie otwarto oferty, które wpłynęły na przetarg dotyczący realizacji zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz odbudową drogi ul. Nowy Świat w Bochni”. W budżecie jest na to 790 tys. zł. Zgłosiły się trzy frmy - wszystkie skalkulowały koszty znacznie powyżej tej kwoty: najniższa oferta jest droższa o ponad 100 procent (1,8 mln zł)!

Tego samego dnia otwierano też oferty dotyczące budowy sieci tras turystycznych na terenie Bochni - jedyna jaka wpłynęła jest o 0,6 mln zł większa od kwoty przewidzianej w budżecie (więcej o tym TUTAJ). W marcu unieważniono przetarg na remont elewacji urzędu miasta i budowę windy dla niepełnosprawnych, bo jedyna oferta była o 0,7 mln zł wyższa od planowanych kosztów.

Można też mnożyć przykłady z zeszłego roku. Najbardziej znanym jest poszukiwanie wykonawcy budowy tężni solankowej wraz z remontem boisk sportowych, która według założeń miała kosztować ok. 7 mln zł, ale w pierwszym przetargu jedyna oferta opiewała na 8 mln zł, a w drugim już na 8,5 mln zł (trzecie postępowanie unieważniono z powodów formalnych; otwarcie ofert, które wpłyną na czwarte ogłoszenie o przetargu, nastąpi jeszcze w tym tygodniu).

Jest niemal pewne, że z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia przy poszukiwaniu wykonawcy największego w historii zadania realizowanego przez magistrat - rewitalizacji centrum miasta, którego szacunkowe koszty to ponad 22 mln zł (więcej o projekcie TUTAJ).

Z problemami finansowania inwestycji muszą mierzyć się samorządy w całej Polsce. Eksperci są zgodni, że za zjawisko odpowiadają wzrosty kosztów w budownictwie: płac, cen materiałów, transportu i usług. Wiele przetargów jest unieważnianych, a gminy i powiaty rezygnują z realizacji niektórych zadań, przebudowując budżety i na nowo definiując priorytety. To szczególnie bolesne w roku wyborczym, ale wydaje się, że przy utrzymującej się tendencji na rynku budowlanym, wkrótce czeka to także bocheńskich samorządowców.

comments powered by Disqus

Najnowsze