Wydarzenia

Szpital z dotacją ok. 4,6 mln zł na rozbudowę dwóch oddziałów

Mirosław CISAK

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę na unijną dotację w wysokości ok. 4,6 mln zł na rozbudowę dwóch oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Do końca 2019 roku zmodernizowany zostanie oddział chorób wewnętrznych oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Na zdjęciu od lewej: wicestarosta bocheński Józef Mroczek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni Jarosław Kycia, wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Umowę dotacyjną na unijne wsparcie w wysokości ok. 4,6 mln zł podpisali wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys i Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni. Wartość całego projektu wyniesienie blisko 6 mln zł.

Unijna dotacja pozwoli gruntownie zmodernizować Szpital Powiatowy w Bochni. Inwestycja obejmie oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych i pododdział kardiologiczny. Najważniejszą częścią zaplanowanych prac jest budowa „łącznika” pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi, w których mieszczą się wspomniane oddziały. W wyniku tego zwiększy się znacznie powierzchnia szpitala, a tym samym liczba obsługiwanych pacjentów i zakres świadczonych usług.

W ramach projektu zostanie też zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny. Na intensywnej terapii pojawią się nowe łóżka, respiratory, pompy objętościowe, a także podnośnik elektryczny, który pomoże w bezpiecznym transporcie pacjentów. Planuje się również zakup łóżka kąpielowego czy specjalnego systemu do ogrzewania poszkodowanych.

Unowocześnią się także oba oddziały chorób wewnętrznych. Dzięki jego rozbudowie przybędzie 6 sal jednoosobowych do izolowania chorych z chorobami zakaźnymi. To ważne, bo do tej pory były duże trudności z odseparowaniem takich pacjentów - często trzeba ich było transportować do innych placówek. Sporo zyskają również pacjenci kardiologiczni - na bocheńskim pododdziale zostanie rozbudowana część rehabilitacyjna, w której do zdrowia będą wracać m.in. osoby po zawale. W efekcie całość leczenia kardiologicznego będzie można odbyć w Bochni, bez konieczności wyjazdu do innych miast.

To nie jedyny projekt realizowany przez szpital w Bochni ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Obecnie trwa przebudowa i modernizacja pracowni endoskopii wraz z wyposażeniem jej w nowoczesny sprzęt. Na to zadanie placówka otrzymała prawie 1,2 mln zł dofinansowania, a całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze