Wydarzenia

Żegocina. Wójt nie jest zaskoczony sprawą żydowskich roszczeń

Mirosław CISAK

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina pojawiło się oświadczenie z nowymi informacjami na temat sprawy o wznowienie postępowania wniesionej przez spadkobierców pochodzenia żydowskiego. - To nie jest pierwsza wokanda w tej sprawie, więc nie jestem zaskoczony - powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl wójt Jerzy Błoniarz.

Centrum Żegociny z lotu ptaka / Fot. zegocina.in Maciej Cybulski Virtual Earth Project

Jak już informowaliśmy społeczność żydowska, za pośrednictwem kancelarii adwokackiej z Krakowa, rozpoczęła procedurę starań o odzyskanie nieruchomości m.in. w centrum Żegociny oraz w lasach państwowych. Chodzi np. o budynek Urzędu Gminy Żegocina.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina wyjaśniono, że skargę wniosło ponad 20 spadkobierców osób pochodzenia żydowskiego z Izraela, USA, Meksyku, Austrii, Szwajcarii.

- Jako podstawę wznowienia skarżący podają nieważność postępowania wynikającą z pozbawienia uczestników możliwości działania tj. prowadzenie postępowania w stosunku do osób zmarłych, naruszenie procedury ustanowienia kuratora oraz brak jakiejkolwiek aktywności kuratora zmierzającej do powiadomienia zainteresowanych o toczącym się postępowaniu i obaleniu twierdzeń wniosku - wyjaśnił w opublikowanej informacji Jerzy Błoniarz, wójt gminy Żegocina.

Uczestnikami postępowania obok Skarbu Państwa jest nie tylko gmina Żegocina, ale również ponad 20 osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości w gminie Żegocina.

Działki, które należą do gminy Żegocina, położone są w ścisłym centrum wsi i zabudowane są budynkami, w których znajdują się m.in. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Apteka, Środowiskowy Dom Samopomocy, Urząd Gminy, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, plac zabaw dla dzieci i park.

- W odpowiedzi na skargę gmina wniosła o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę - poinformował Jerzy Błoniarz.

Pełna treść oświadczenia poniżej.

W rozmowie z Bochnianin.pl wójt Jerzy Błoniarz przyznał, że nie jest zaskoczony tą sprawą.

- Dawno już pojawiały się takie głosy. To nie jest pierwsza wokanda w tej sprawie, więc nie jestem zaskoczony - powiedział Jerzy Błoniarz, wójt gminy Żegocina.

Dlatego wójt uważa, że ten temat nie ma żadnego związku z politycznym kryzysem w relacjach Polska-Izrael, który narósł wokół nowelizacji ustawy o IPN. - Nie wiążę tego z tym co miało miejsce, absolutnie - podkreślił Jerzy Błoniarz.

- To dotyczy nie tylko naszej gminy, ale również wielu innych gmin. Uważam, że to musi pozostać tutaj, bo mamy na to dokumenty, ludzie mają księgi wieczyste - dodał wójt Jerzy Błoniarz.

Termin rozprawy w Sądzie Rejonowym w Bochni wyznaczono na 24 maja br.

* * *

INFORMACJA

„W Sądzie Rejonowym w Bochni do Sygn. akt I Ns 548/16 toczy się sprawa o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Powiatowego w Bochni z dnia 15 czerwca 1960 roku, Sygn. Akt Ns 1018/59 z dnia 15 czerwca 1960 r. Sygn.akt Ns 1018/59. o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa działający przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa własności nieruchomości objętych LWH-8. gm. kat. Żegocina, LWH 167 gm. kat. Żegocina lwh 261 gm. kat Żegocina, KW nr 5998 stanowiącej dalszy ciąg tabuli obszarów dworskich 714 gm. kat. Żegocina. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 24 maja 2018 r.

Skargę o wznowienie wniosło ponad dwudziestu spadkobierców osób pochodzenia żydowskiego z Izraela, USA, Meksyku, Austrii, Szwajcarii.

Jako podstawę wznowienia skarżący podają nieważność postępowania wynikającą z pozbawienia uczestników możliwości działania tj. prowadzenie postępowania w stosunku do osób zmarłych, naruszenie procedury ustanowienia kuratora oraz brak jakiejkolwiek aktywności kuratora zmierzającej do powiadomienia zainteresowanych o toczącym się postępowaniu i obaleniu twierdzeń wniosku.

Uczestnikami postępowania obok Skarbu Państwa są m.in. Gmina Żegocina oraz ponad dwadzieścia osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości w centrum wsi Żegocina.

W odpowiedzi na skargę gmina wniosła o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę.

Gmina jest właścicielem m.in. działek o nr 754/3, 754/5, 1141/2, 1136/1, 1136/3, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1122/3, 1122/2, 1138, 1139/10 odpowiadającym parcelom gruntowym przejętym na mocy zaskarżonego postanowienia. Nieruchomości te gmina nabyła z mocy prawa, co zostało potwierdzone decyzjami komunalizacyjnymi.

Przedmiotowe działki leżą w ścisłym centrum wsi i zabudowane są budynkami, w których znajdują się m.in. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Apteka, Środowiskowy Dom Samopomocy, Urząd Gminy, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, plac zabaw dla dzieci i park.

/-/ mgr Jerzy Błoniarz
wójt gminy Żegocina”

comments powered by Disqus

Najnowsze