Wydarzenia

Medal dla 100-latka za obronę ojczyzny

tim

Bochnianin Michał Jakimów otrzymał medal „Obrońca Ojczyzny 1939-1945”. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu to wyróżnienie w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Medal otrzymał z rąk wojewody małopolskiego Józefa Gawrona i wicestarosty bocheńskiego Józefa Mroczka. Okazją do złożenia życzeń były również setne urodziny Michała Jakimowa.

Michał Jakimów urodził się 7 marca 1918 roku w Mościskach na Ukrainie. W 1938 r. ukończył trzyletnią Szkolę Podoficerów Piechoty dla Małoletnich Nr 2 w Śremie. Jako kapral został skierowany do 2. batalionu 52. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie (woj. tarnopolskie) na stanowisko instruktora ciężkich karabinów maszynowych. W dniach 19-20 września 1939 r. brał udział w walkach z Sowietami w rejonie Stanisławowa. Po rozbrojeniu oddziału został przewieziony do obozu jenieckiego w Wołoczycach. Na przełomie listopada i grudnia 1939 r. został zwolniony i wrócił w rodzinne strony.

W 1941 r. rozpoczął współpracę w ZWZ w Mościskach. Zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. W tym samym roku został deportowany na Syberię w rejon Krasnojarska oraz w okolicę Stalingradu, gdzie więziony był w obozach pracy. Po ucieczce z obozu, pod Stalingradem dotarł w okolice Charkowa, gdzie ponownie został aresztowany i osadzony w obozie. W styczniu 1944 r. po raz kolejny podjął próbę ucieczki, tym razem udaną.

Po powrocie do domu w lutym 1944 r. nawiązał kontakt z placówką AK w Balicach. Po złożeniu przysięgi przyjął pseudonim „Czechowicz”. Początkowo zajmował się zbieraniem informacji o przemieszczeniu się wojsk niemieckich oraz kolportażem prasy konspiracyjnej. Następnie przydzielony był do Zgrupowania „San” Okręg Lwów, jaku dowódca plutonu 3, batalionu. Brał udział w Akcji „Burza” na terenie Obszaru Warszawskiego AK w rejonie Grodziska.

Pod koniec wojny mianowany został na podporucznika czasu wojny przez Komendanta AK Okręg Lwów. Od września 1945 roku rozpoczął, pod pseudonimem „Rymsza”, działalność w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, jako prezes Powiatu WiN Żagań. Zajmował się dystrybucją biuletynów organizacji, gromadził informacje o pracownikach Służb Bezpieczeństwa i ich współpracownikach.

Na początku czerwca 1946 r. został aresztowany i przewieziony do aresztu śledczego we Wrocławiu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu został skazany na pięć lat więzienia. Karę odbył w zakładzie karnym w Potulicach, a później w Strzelcach Opolskich. Po odbyciu kary w całości, 3 czerwca 1951 r. został zwolniony.

W PRL bezpartyjny. Pan Michał jest członkiem bocheńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

comments powered by Disqus

Najnowsze