Wydarzenia

Zmiany w budżecie przegłosowane. Prawie 2,8 mln zł na inwestycje

Mirosław CISAK

W czwartek radni zdecydowali o zmianach w tegorocznym budżecie Bochni. Na inwestycje przeznaczono dodatkowo prawie 2,8 mln zł. Na remont ulicy Poniatowskiego zapisano 270 tys. zł.

Dodatkowe pieniądze pochodzą z tzw. wolnych środków związanych z rozliczeniem 2017 roku. W projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet Bochni urzędnicy przedstawili listę kilkunastu inwestycji na łączną kwotę prawie 2,8 mln zł. Radni nie zgodzili się w kilku punktach.

Z dyskusji na komisjach problemowych poprzedzających sesję wynika, że niektórym radnym nie spodobało się dorzucanie pieniędzy na remont ul. Piotrowicza, łącznik ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Poniatowskiego, czy bocznej ul. Brodzińskiego, przy jednoczesnym braku dodatkowych środków na remont ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. św. Leonarda do wiaduktu), czyli - biorąc pod uwagę lokalizację dworca kolejowego - miejsca reprezentatywnego.

Aktualny kosztorys inwestorski na ul. Poniatowskiego to ponad 1,2 mln zł, a w budżecie przegłosowanym w grudniu zapisano tylko 160 tys. zł.

Podczas posiedzeń komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów radni przegłosowali 3 zmiany:

- 200 tys. zł z remontu ul. Piotrowicza na ul. Poniatowskiego;
- 170 tys. zł z łącznika ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Poniatowskiego na ul. Poniatowskiego;
- 300 tys. zł z ul. Brodzińskiego (boczna - remont drogi do lasu) na ul. Poniatowskiego.

Wniosków nie głosowano jednak podczas sesji, bo autopoprawkę w imieniu burmistrza złożyła skarbnik miasta Grażyna Zioło. Zaproponowała przeniesienie 170 tys. zł z łącznika ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Poniatowskiego na ul. Poniatowskiego oraz 100 tys. zł z remontu nawierzchni boiska typu „Orlik” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji również na ul. Poniatowskiego.

- Prawdopodobnie na ul. Poniatowskiego będzie jeszcze za mało pieniędzy, ale obiecuję, że dopilnuję tego, żeby tam pokazały się środki. Myślę, że sytuacja rozwiąże się w kwietniu, najpóźniej w maju - powiedziała skarbnik Grażyna Zioło.

Po tych słowach radni Piotr Dziurdzia (przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów) oraz Krzysztof Sroka (przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) wycofali wnioski złożone podczas posiedzeń komisji.

Zmiany w budżecie, uwzględniające autopoprawkę, przegłosowano jednogłośnie.

Do remontu ul. Poniatowskiego dołożono więc w sumie 270 tys. zł (razem z zapisanymi w grudniu 160 tys. zł jest już 430 tys. zł, czyli brakuje ponad 770 tys. zł).

Czytaj również:
W budżecie brakuje 3,5 mln zł na inwestycje
Radni dołożyli do inwestycji ok. 2,5 mln zł

* * *

Przegłosowany 29 marca podział 2 796 320 zł:

1. Budowa i remonty dróg - 1 600 000 zł, w tym:

- ul. Brodzińskiego, boczna - remont drogi do lasu - 300 000 zł;
- ul. Piotrowicza - wykonanie nakładki asfaltowej - 200 000 zł;
- ul. Podgórca - przebudowa drogi - 45 000 zł;
- ul. Turkowskiego - remont drogi i chodnika 300 000 zł;
- wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Kolejową a ul. Bielawskiej (ok. 100 mb) - 200 000 zł;
- ul. Bujaka - wykonanie przebudowy pobocza przy dz. nr 4144/9 w kierunku ul. Wiśnickiej - 20 000 zł;
- ul. Gąsiorka - wykonanie odwodnienia wraz z nakładką asfaltową - 220 000 zł;
- ul. Górska - remont wg wykonanego projektu (ok. 250 mb) - 45 000 zł;
- ul. Poniatowskiego - remont drogi i chodnika - 270 000 zł;

2. Turystyka - budowa sieci tras turystycznych 352 000 zł;

3. Gospodarka mieszkaniowa - wykup gruntów 300 000 zł oraz remonty dachów na budynkach stanowiących własność gminy - 140 000 zł;

4. Oświata i wychowanie - remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 200 000 zł;

5. Szkoła Podstawowa Nr l - realizacja projektu o współpracy młodzieży w kwocie 4 320 zł;

6. Opracowanie projektu wykonania kanalizacji sanitarnej ul. Chodenicka - 30 000 zł;

7. Zakup toalety przenośnej - 150 000 zł;

8. Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektu ul. Olszynowa - 20 000 zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze