Wydarzenia

"Solidarni ze Smykowem". Skarga na burmistrza uznana za zasadną

Mirosław CISAK

Rada Miasta uznała skargę zarządu osiedla Smyków na burmistrza Bochni za zasadną (wcześniej to samo stwierdziła komisja rewizyjna). Decyzja nie była jednogłośna. Za takim rozstrzygnięciem zagłosowało 13 radnych, reszta z 21-osobowego składu była przeciwko, wstrzymała się od głosu lub nie głosowała.

Skarga zarządu osiedla Smyków (pismo podpisała przewodnicząca zarządu osiedla Zenona Banasiak) na burmistrza Bochni dotyczyła procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy sortowni odpadów na tym osiedlu, a dokładniej:

- nieprzeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania dla inwestycji;
- procedowania decyzji dotyczącej warunków zabudowy na działkach należących do spółki EKOMBUD.

- Przeprowadzona procedura udziału społeczeństwa była fikcją - stwierdził w skardze zarząd osiedla Smyków. Pełną treść skargi można przeczytać TUTAJ.

We wtorek 20 marca po zapoznaniu się ze wszystkimi otrzymanymi materiałami w tej sprawie sprawą zajęła się komisja rewizyjna Rady Miasta Bochnia (jej skład tworzą: przewodniczący Bogdan Kosturkiewicz, Celina Kamionka, Marek Bryg, Zbigniew Włosiński i Kazimierz Ścisło).

Z ustaleń komisji wynika m.in. że w Biuletynie Informacji Publicznej nie pojawiło się wymagane obwieszczenie o prowadzonej procedurze, a wszystkie strony postępowania zrzekły się prawa do odwołania (w tym Gmina Miasta Bochnia).

Radni komisji rewizyjnej jednogłośnie uznali skargę na burmistrza za zasadną. Zdecydowali również o skierowaniu sprawy do prokuratury o popełnienie przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego oraz wysłaniu pisma wiodącego do ministra sprawiedliwości (w tym przypadku decyzja nie była jednogłośna, od decyzji wstrzymał się radny Kazimierz Ścisło). Obszerną relację z posiedzenia komisji rewizyjnej można przeczytać TUTAJ.

Na początku czwartkowej sesji (29 marca), przy ustalaniu porządku obrad, radca prawny Edyta Pruchnik wyraziła wątpliwość, czy komisja rewizyjna w ogóle powinna zajmować się tą skargą.

- Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na pana burmistrza jest komisja rewizyjna - podkreślił przewodniczący komisji rewizyjnej Bogdan Kosturkiewicz i decyzją większości radnych uchwała ws. skargi została włączona do porządku obrad.

Podczas sesji niektórzy radni prowadzili cichą akcję w poparciu dla mieszkańców Smykowa. Na stole w sali obrad widoczne były kartki z hasłem „Solidarni ze Smykowem”.

Przed głosowaniem uchwały przewodniczący komisji rewizyjnej Bogdan Kosturkiewicz przypomniał czego dotyczy skarga oraz jakie było rozstrzygnięcie komisji rewizyjnej.

- Myślę, że państwo mają wyobrażenie o tej sprawie. Ona była dość szeroko medialnie komentowana. Natomiast jeśli ktoś z państwa ma pytania lub wnioski w tej sprawie, proszę słucham - zachęcał Jan Balicki, przewodniczący rady, ale nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji.

Ostatecznie radni uznali skargę za zasadną. Za podjęciem takiej decyzji było 13 radnych, 3 osoby przeciwko, 4 wstrzymały się od głosu, a 1 nie brała udziału w głosowaniu.

comments powered by Disqus

Najnowsze