Wydarzenia

Będą kolejne zmiany w budżecie? Dodatkowe 2,8 mln zł do podziału

Mirosław CISAK

Znowu szykują się duże zmiany w tegorocznym budżecie Bochni. Urzędnicy przygotowali listę kilkunastu inwestycji, na które chcą przeznaczyć w sumie prawie 2,8 mln zł. Radni nie są jednak zgodni z wizją magistratu. Dwie komisje złożyły już wnioski o przesunięcie środków na remont ul. Poniatowskiego.

Przypomnijmy: kilka tygodni po uchwaleniu budżetu Bochni na 2018 rok okazało się, że kilkanaście inwestycji było mocno niedoszacowanych. Brakowało po kilkaset tysięcy złotych, w sumie... ponad 3,5 mln zł. Z tłumaczeń magistratu wynikało, że inwestycje nie zostały należycie przygotowane. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Podczas lutowej sesji rady miasta jednogłośnie przegłosowano uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet miasta. Do 8 inwestycji dołożono w sumie ponad 2,5 mln zł. Brakujące pieniądze to wolne środki wynikające z rozliczenia 2017 roku.

- Związane jest to z wolnymi środkami, czyli rozliczeniem 2017 roku. Była nadwyżka budżetowa, nadwyżka środków na rachunkach bankowych i to jest z tym związane. Okres sprawozdawczy jeszcze trwa, ale na chwilę obecną wiemy, że możemy sobie pozwolić na realizację tych inwestycji - tłumaczył miesiąc temu Tomasz Głód z wydziału budżetowo-finansowego.

Teraz okazało się, że środków jest jeszcze więcej, dlatego radnym przedstawiono nowy projekt uchwały zmieniający tegoroczny budżet miasta. Tym razem przychody budżetu mają się zwiększyć o 2 792 000 zł.

Urząd chce jeszcze dorzucić po stronie dochodów 4 320 zł (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w oświacie), więc do podziału jest 2 796 320 zł.

Plan podziału 2 796 320 zł:

1. Budowa i remonty dróg - 1 500 000 zł, w tym:

- ul. Brodzińskiego, boczna - remont drogi do lasu - 300 000 zł;
- ul. Piotrowicza - wykonanie nakładki asfaltowej - 200 000 zł;
- łącznik ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Poniatowskiego - remont drogi i chodnika 170 000 zł;
- ul. Podgórca - przebudowa drogi - 45 000 zł;
- ul. Turkowskiego - remont drogi i chodnika 300 000 zł;
- wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Kolejową a ul. Bielawskiej (ok. 100 mb) - 200 000 zł;
- ul. Bujaka - wykonanie przebudowy pobocza przy dz. nr 4144/9 w kierunku ul. Wiśnickiej - 20 000 zł;
- ul. Gąsiorka - wykonanie odwodnienia wraz z nakładką asfaltową - 220 000 zł;
- ul. Górska - remont wg wykonanego projektu (ok. 250 mb) - 45 000 zł;

2. Turystyka - budowa sieci tras turystycznych 352 000 zł;

3. Gospodarka mieszkaniowa - wykup gruntów 300 000 zł oraz remonty dachów na budynkach stanowiących własność gminy - 140 000 zł;

4. Oświata i wychowanie - remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 200 000 zł;

5. Szkoła Podstawowa Nr l - realizacja projektu o współpracy młodzieży w kwocie 4 320 zł;

6. Opracowanie projektu wykonania kanalizacji sanitarnej ul. Chodenicka - 30 000 zł;

7. Zakup toalety przenośnej - 150 000 zł;

8. Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektu ul. Olszynowa - 20 000 zł,

9. Sport - remont nawierzchni boiska typu „Orlik” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - 100 000 zł.

Niektórym radnym nie podoba się dorzucanie pieniędzy na remont ul. Piotrowicza, łącznik ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Poniatowskiego, czy bocznej ul. Brodzińskiego (radny Bogdan Kosturkiewicz ocenił, że ta inwestycja nie jest dobrze przygotowana), przy jednoczesnym braku dodatkowych środków na remont ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. św. Leonarda do wiaduktu), czyli - biorąc pod uwagę lokalizację dworca kolejowego - miejsca reprezentatywnego.

Aktualny kosztorys inwestorski na ul. Poniatowskiego to ponad 1,2 mln zł, a w budżecie przegłosowanym w grudniu zapisano tylko 160 tys. zł.

- Ul. Piotrowicza to niezrealizowane zadanie z ubiegłorocznego budżetu i przesunięcie 200 tys. zł jest spowodowane niezrealizowaniem tej inwestycji w roku ubiegłym. Łącznik ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Poniatowskiego rozwiązuje dość duży problem komunikacyjny występujący w tym obszarze a wprowadzenie tego zadania jest spowodowane dużym naciskiem okolicznych mieszkańców i samorządowców z tego terenu. Poza tym uzupełnia planowaną w tym roku inwestycję - wyjaśnił Andrzej Koprowski z wydziału promocji i rozwoju miasta.

- Miasto jest żywym organizmem i każdy ma na nie swoje spojrzenie. Naturalne jest, że poszczególni radni chcą, aby na terenie, z którego zostali wybrani było jak najwięcej inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom i podnoszącym ich standard życia. Niestety żadne miasto nie dysponuje takim budżetem, aby móc zrealizować wszystkie oczekiwania, jak również w trakcie roku zachodzą zmiany postulowane przez mieszkańców, radnych lub ich konieczność stwierdza organ zarządzający Bochnią. Każdy rok przynosi takie doświadczenia i nie da się tych zmian uniknąć - dodał Andrzej Koprowski.

Przed czwartkową sesją (29 marca) do projektu uchwały radni zgłosili trzy zmiany. Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska chce przesunięcia 200 tys. zł z remontu ul. Piotrowicza oraz 170 tys. zł z łącznika ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Poniatowskiego na remont ul. Poniatowskiego. Z kolei komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów chce ściągnąć 300 tys. zł z ul. Brodzińskiego (boczna - remont drogi do lasu) również na ul. Poniatowskiego.

Jeśli wszystkie wnioski zostaną zaakceptowane przez radę miasta to do remontu ul. Poniatowskiego do obecnych 160 tys. zł dołożone zostanie 670 tys. zł (razem będzie już 830 tys. zł).

comments powered by Disqus

Najnowsze