Wydarzenia

Podwórkowa integracja z "Ochronką"

tim

Do kalendarzowej wiosny jeszcze kilkanaście dni, a streetworkerzy z Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą na osiedlach socjalnych przy ul. Na Buczków i ul. Korbońskiego (dawna ul. Kaima). Działania prowadzone są nieprzerwanie od początku stycznia jako część projektu „Bezpieczna Przystań”, który finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

Zabawa i edukacja na podwórku to regularne wyjazdy wychowawców z „Ochronki” do oddalonych od centrum miasta osiedli. Przynajmniej dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem streetworkerzy pojawiają się wśród budynków przy ul. Na Buczków i ul. Korbońskiego, żeby razem z młodymi mieszkańcami tych rejonów spędzić dwie godziny na wspólnej zabawie pod gołym niebem - aktywnie i z pomysłem. Jeśli nie pozwala na to pogoda wszyscy uczestnicy integracji, za zgodą rodziców i opiekunów, mają zapewniony transport do placówki przy ul. Sienkiewicza i z powrotem do domu.

Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są poza obrębem placówki, bo projekt „Bezpieczna Przystań” przewiduje organizowanie czasu wolnego beneficjentów bezpośrednio w środowisku ich życia.

- Streetworkerzy, pracujący metodą podwórkową, pojawiają się na osiedlach wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bochnia jako tereny zagrożone wykluczeniem społecznym, a ich celem jest angażowanie młodych mieszkańców w pozytywne aktywności i motywowanie do stałego korzystania z bogatej oferty atrakcyjnych zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - tłumaczy Monika Grabarz, dyrektorka bocheńskiej Ochronki i koordynatorka projektu.

- Fantastyczna atmosfera podczas spotkań „na podwórkach” to wspólna zasługa dzieci i dorosłych, a efekty już są widoczne, bo do Ochronki przychodzą kolejne nowe osoby z rejonów objętych naszymi oddziaływaniami - dodaje Klaudia Obroślak, jedna z wychowawczyń uczestniczących w projekcie, która podobnie jak pozostali streetworkerzy, ukończyła specjalne szkolenie i odbyła praktyki na osiedlach Nowej Huty.

„Bezpieczna Przystań” to także - oprócz pracy metodą podwórkową - szereg innych zadań, zaplanowanych od stycznia do końca grudnia, mających na celu wsparcie efektywności oddziaływań Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni oraz stworzenie miejsc dla nowych odbiorców, głównie z obszarów zagrożonych defaworyzacją.

W ramach projektu godziny otwarcia placówki wydłużyły się o tzw. strefę nastolatka, czyli czas na wieczorne spotkania i rozmowy z młodzieżą i ich rodzicami oraz interwencje w kryzysie. Uczestnicy projektu są objęci kompleksową opieką specjalistów, udzielających pomocy w nauce z różnych przedmiotów, organizujących zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania wychowanków, dbających o ich rozwój sportowy i wspierających w problemach okresu dojrzewania w ramach profilaktycznych zajęć w grupie i indywidualnych konsultacji psychologicznych, kierowanych także do rodziców. W ramach projektu powstaje również zielona siłownia w ogrodzie „Ochronki”.

Młodzi ludzie, uczestniczący w projekcie mają możliwość angażowania się w życie placówki i miasta poprzez włączanie się w prace samorządu i grupy liderów młodzieżowych, podejmując współodpowiedzialność za działania na rzecz swoich rówieśników, ale także społeczności lokalnej (pikniki, festyny, turnieje i wydarzenia o charakterze charytatywnym). Nagrodą za zaangażowanie będą m.in. atrakcyjne warsztaty, wycieczki i obóz wakacyjny. Wszystkie zajęcia i formy wsparcia w projekcie są bezpłatne, a szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Całkowita wartość zadania to 410 000 zł, z czego w drodze konkursu na działania związane ze wsparciem placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Bochnia otrzymała 366 580 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni.

comments powered by Disqus

Najnowsze