Wydarzenia

Burmistrz o rewitalizacji Plant: "To nie jest jeszcze wszystko całkiem stracone"

Mirosław CISAK

Władze Bochni zapewniły w piątek podczas konferencji prasowej o trwających staraniach dotyczących pozyskania dotacji na rewitalizację Plant Salinarnych. - Myślę, że to nie jest jeszcze wszystko całkiem stracone - powiedział burmistrz Stefan Kolawiński.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy wniosek o dotację unijną na rewitalizację Plant Salinarnych odpadł ze względów formalnych (szczegóły TUTAJ).

Protest magistratu został odrzucony przez Urząd Marszałkowski i władze Bochni zdecydowały o nieskładaniu odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Nie odwołujemy się. Uznaliśmy, że na tym etapie to jest - w naszej ocenie - postępowanie zakończone - przypomniał w piątek Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Magistrat zapowiada walkę o dotację z innych źródeł. - Analizujemy sytuację, która pojawia się w zakresie możliwości pozyskania środków z innych źródeł i te działania są kontynuowane, one na bieżąco przebiegają. Myślę, że to nie jest jeszcze wszystko całkiem stracone - stwierdził burmistrz Stefan Kolawiński.

- Ten element rewitalizacji jest bardzo ważny. Byłaby to klamra, która pospinałaby to co zamierzamy realizować. Jeżeli chodzi o dofinansowanie to oglądamy się w kierunku różnych źródeł: Program Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Kultury, Fundusze Norweskie, czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Cały czas monitorujemy tę sytuację. To wszystko albo będzie finansowane z jednego źródła, albo będzie synergia, czyli połączenie różnych źródeł finansowania. Bardzo zależy nam na tym, żeby Planty też zostały zrewitalizowane - dodał Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Koszty rewitalizacji Plant Salinarnych szacowano na 14,4 mln zł licząc na ponad 10 mln zł dotacji.

Zakres projektu „Rewaloryzacja Plant Salinarnych” to: rekompozycja i przebudowa terenu plant, przywracająca w jak najbardziej możliwym stopniu historyczny układ alejek i obiektów na Plantach Salinarnych, w tym zaznaczenie obrysu dawnego stawu salinarnego (budowa fontanny multimedialnej), zaznaczenie placu tzw. zachodniego, wymiana nawierzchni alejek i placów, budowa ciągów pieszo-rowerowych, remont i adaptacja istniejących obiektów salinarnych do nowych funkcji usługowych, renowację donic z zielenią znajdujących się wzdłuż ul. Regis, pełniących funkcję muru oddzielającego teren parku od parkingu, prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku, nasadzenia zieleni ozdobnej: drzew, krzewów, kwiatów, zaakcentowanie wejść do parku, odtworzenie symbolicznej granicy parku od strony ulicy Orackiej, przebudowa istniejącej, zdegradowanej infrastruktury technicznej (sieć wod-kan, energetyczna), wymiana oświetlenia, montaż stylowej małej architektury itp.

comments powered by Disqus

Najnowsze