Wydarzenia

Rewitalizacja centrum Bochni będzie podzielona na etapy

Mirosław CISAK

Urzędnicy zdecydowali o podzieleniu zadania „Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD-NOWA” na dwa etapy. W tym roku na płycie Rynku będą prowadzone badania archeologiczne oraz przebudowana zostanie ul. Sutoris, ul. Solna, ul. Dominikańska, plac przy ul. Trudnej i pl. św. Kingi. Aktualny harmonogram prac podano w piątek podczas konferencji prasowej.

Jak już informowaliśmy Bochnia otrzyma ponad 14,6 mln zł dotacji na rewitalizację centrum miasta (link do tekstu TUTAJ). Szacunkowy koszt zadania „Rewitalizacja centrum miasta - Rynek OD-NOWA” to 22 442 538,17 zł. Dotacja wynosi dokładnie 14 622 131,35 zł, więc wkład własny szacowany jest aktualnie (po przetargu kwoty te ulegną zapewne zmianom) na 7 820 406,82 zł. Zadane ma zostać wykonane do 30 czerwca 2020 r.

Podział na etapy

Urzędnicy zdecydowali, że podzielą tę inwestycję na dwa etapy. Ponadto w oddzielnym przetargu będzie przebudowa ul. Szewskiej oraz zachodniej pierzei Rynku, czyli drogi wojewódzkiej.

W piątek zapewniono, że urząd dysponuje wszystkimi projektami i prawie wszystkimi pozwoleniami na budowę. - Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę na drogę wojewódzką i jest to jedyne pozwolenie, na które oczekujemy - powiedział Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

- Projekt ma charakter bardzo rozległy, więc musi być etapowany. W pierwszej kolejności, bo już w 2018 r. chcielibyśmy przeprowadzić badania archeologiczne na płycie Rynku oraz przebudować ul. Sutoris, ul. Solną, plac przy ul. Trudnej, ul. Dominikańską i pl. św. Kingi - poinformował w piątek Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

- Natomiast w kolejnych latach, czyli 2019 i 2020, przebudowa płyty Rynku wraz z pierzeją północną, wschodnią i południową, również przebudowa ul. Wąskiej oraz przebudowa pierzei zachodniej, która w tej chwili stanowi drogę wojewódzką. Równolegle toczą się rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wyprowadzenia drogi wojewódzkiej z miasta - powiedział Stefan Kolawiński.

- W 2020 r. planujemy przebudowę ul. Mickiewicza i ul. Wolnica, ul. Szewskiej oraz fragmentu ul. Kraszewskiego, w tym również skrzyżowanie gdzie znajdują się charakterystyczne trzy lampy - uzupełnił burmistrz Stefan Kolawiński.

- Do tego harmonogramu należy podchodzić ostrożnie, biorąc pod uwagę doświadczenia, które wynikają z tego z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, a więc bardzo ograniczony rynek wykonawców, który staje się coraz bardziej wymagający dla inwestora - przyznał Stefan Kolawiński.

Dni Bochni w innym miejscu

Archeolodzy mają wejść na bocheński Rynek już w czerwcu, więc tegoroczne Dni Bochni odbędą się w innym miejscu. - Przewidujemy, że przekazanie terenu budowy nastąpi w czerwcu - mówił Robert Cerazy.

Ulice objęte rewitalizacją zamienią się w spacerowe deptaki (tzw. woonerfy). - Chcemy oddać te miejsca mieszkańcom. Wprowadzimy strefę zamieszkania, czyli organiczenie prędkości i takie elementy, które wpłyną na bezpieczeństwo pieszych. Ten pierwszy element, czyli ul. Solna, Dominikańska, Sutoris, pierzeja północna i plac św. Kingi to będzie taki jeden duży woonerf - wyjaśnił Robert Cerazy.

Nadszybie Regis na końcu

Dodatkowym zadaniem ma być również remont elewacji kamienic należących do miasta. - Będziemy szukać środków finansowych, bo jest to element, który nie znalazł się w tym projekcie - powiedział zastępca burmistrza Robert Cerazy.

Odbudowa wieżyczki nadszybia Regis nie jest objęta dofinansowaniem, ale magistat chce to zrealizować w ramach osobnego zadania. - Będziemy prowadzić działania zmierzające do tego, żeby finansowo to pospinać, ale będzie to raczej na koniec tego procesu zaplanowanego na trzy lata - przyznał Robert Cerazy.

Rewitalizacja oznacza mniej miejsc parkingowych w centrum miasta. Ile dokładnie? Tego na razie nie wiadomo. - Postój taksówek ze wschodniej pierzei Rynku zostanie przeniesiony w inne miejsce, docelowo na pl. Pułaskiego, a pośrednio na jedną z ulic. Wokół Rynku na pewno będzie redukcja miejsc postojowych, zostanie kilka miejsc, z których będzie można korzystać - stwierdził R. Cerazy.

Poniżej wizualizacje projektu „Rynek OD-NOWA”.

comments powered by Disqus

Najnowsze