Wydarzenia

Szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

tim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni, a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na II kwartał 2018 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay / CC0 Public Domain

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim, jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcane są do kontaktu z pracownikami zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie - ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8:00-13:00, wtorek-piątek - 7:30-13:00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego trwa do 28 lutego br.

comments powered by Disqus

Najnowsze